HSS – Hemorragisk Smolt Syndrom

Hjem » Fiskesykdommer » Settefiskrelatert avgang » HSS – Hemorragisk Smolt Syndrom

HSS – Hemorragisk Smolt Syndrom

Hemorragisk smolt syndrom (HSS) forekommer hos laks i ferskvann, men også i fersk- vannskar tilblandet sjøvann. Det rapporteres om sporadiske tilfeller av lidelsen, og da ofte i og rundt smoltifiseringsprosessen. Årsaken til denne lidelsen er ikke kjent, men man har lenge antatt at et virus var sentralt. Denne teorien er derimot ikke styrket av forskning de siste årene og nyere undersøkelser med bedre metoder har ikke kunnet bekrefte at denne lidelsen er av en infeksiøs type. Det mest trolige er at lidelsen bunner i en fysiologisk dysfunksjon hvor fiskens evne til å osmoregulere står sentralt. For å si det enklere kan det være slik at fisken ikke klarer å pumpe salter på riktig måte i forhold til hvilken type vann den står i. Andre hittil ukjente faktorer. kan også spille en rolle. Osmoregulatoriske utfordringer knyttet til prosessen rundt smoltifisering og graden av tydelighet rundt denne forvandlingen, ser imidlertid ut til å være sentrale under utbrudd av lidelsen. HSS fører som regel ikke til særlig høy dødelighet og forsvinner helt noen få uker etter overføring til sjøvann.

Nøkkelfakta

NAVN:
Hemorragisk smoltsyndrom
BEHANDLING:
Sjøsetting, salttilsetning og saltfôr
ÅRSAK:
Ukjent, sannsynligvis fysiologisk
INDRE TEGN:
Væskefylt buk med massive blødninger i de fleste organer, inkludert muskulatur
TEMPERATUR:
Hele spekteret
YTRE TEGN:
Svullen kropp med mye væske og blødninger under buken
TIDSPUNKT:
Vår og høst i forb. med smoltifisering, kun de første 3-4 uker etter sjøsetting
HOVEDKJENNETEGN:
Svullen kropp med blødninger i en rekke organer
FOREBYGGING:
Tydelige smoltifiseringssignaler
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeaktivitet og dødelighet rett etter levering sjø
SMITTEVEIER:
Sannsynligvis ikke smittsomt
 

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Jevnt sortert fisk i ferskvannsfasen
  • Tydlige smoltifiseringssignaler: Lysrytme, Temperatur, Salinitet

ANDRE TILTAK

  • Tiltak etter sjøsetting er unødvendig
  • Fisk som har kommet for langt i prosessen og har utviklet for store blødninger, vil dø raskt etter utsett


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.