Veterinær medhjelper

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er sentrale stikkord for dette kurset. Foreskrivende fiskehelsepersonell er…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er sentrale stikkord for dette kurset. Foreskrivende fiskehelsepersonell er…