Klasseromskurs Fiskevelferdskurs

Beskrivelse av kurset

Personer som arbeider med produksjon og stell av akvakulturdyr skal ha dokumentert og oppdatert kunnskap om fiskevelferd. Våre kurs oppfyller de krav som myndighetene stiller og vi tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Kursene skal fornyes hvert 5. år. Grunnkurs og oppfriskningskurs er nå samlet til ett kurs og innholdet er balansert til å passe både de som er nye i næringa og de som har jobbet i næringa en stund.

Planlagte kurs

Vi har for øyeblikket ingen åpne kurs for påmelding, men ta gjerne kontakt så finner vi en løsning for deg og dine behov! Du kan også ta en titt på vårt utvalg av nettkurs.

Kurset tilbys for:

Settefisk og matfisk

Kurs i fiskevelferd med utgangspunkt i krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset er utviklet for personell som jobber på matfisk- eller settefisklokaliteter, og problemstillingene som tas opp tilpasses etter kursdeltakernes erfaring fra landbasert eller sjøbasert oppdrett. Kurset vektlegger aspekter vedrørende ulike arters biologi og fysiologi, og hvordan dette påvirker velferdsbehov.

Slakteri

Kurs i fiskevelferd som tar for seg krav i forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr. Kurset vektlegger temaer som er nødvendig for personell som skal ivareta fiskens velferd på ventemerd, bedøving og avlivning.

Brønnbåt og transportører

Kurs i fiskevelferd som oppfyller krav i forskrift om transport av akvakulturdyr. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er viktig for at personell skal ha nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under transport, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon.

Servicebåter

Kurs i fiskevelferd som tar for seg relevante krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at servicebåtpersonell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under håndtering, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon.

Rensefiskanlegg

Kurset tar for seg viktige temaer for at ansatte ved rensefiskanlegg skal ha nødvendig kunnskap til å ivareta velferd og smitteforebygging ved håndtering og transport av rensefisk.

Kultiveringsanlegg

Kurset tar for seg viktige temaer relevant for personer som jobber med kultivering, med fokus på fiskens biologi, fysiologi, velferd og smitteforebygging ved håndtering.

Leppefiskere

Kurset tar for seg viktige temaer for at leppefiskere skal ha nødvendig kunnskap til å ivareta velferd og smitteforebygging ved håndtering og transport av rensefisk.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål angående våre kurs eller ønsker mer informasjon om våre kurstilbud. 

Send inn din henvendelse via kontaktskjemaet, så tar vi kontakt så fort vi har mulighet.

 

Kontaktskjema