Fleksible kurs tilpasset næringen

Ansatte i Måsøval og Andfjord Salmon tilbys kurs i blant annet fiskevelferd og kjemikaliehåndtering fra Åkerblå Akvademiet. De er godt fornøyde med de fleksible mulighetene e-læring gir. 

– Hos oss er kompetanse om fiskehelse og fiskevelferd høyt prioritert. Vi opplever at økt kunnskap gir stor motivasjon for flere ansatte, og at dette har en positiv selvforsterkende effekt. Kursene som Akvademiet tilbyr er et fleksibelt alternativ til mer tradisjonell opplæring, og gir gode tilpasningsmuligheter for økt personlig kompetanse, forteller Lillian Jørgensen, veterinær i Måsøval. 

Kompetanse gir trygghet

Jørgensen påpeker at opplæringen er viktig både for å sikre at fisken til enhver tid har det best mulig, men også for at de ansatte i alle ledd skal føle seg trygg i jobben sin og kunne bidra til stadig utvikling av driften. De samme erfaringene har Andfjord Salmon.

– Alle som jobber med drift hos oss tar kursene, og tilbakemeldingene vi har fått fra våre ansatte er at det er veldig gode kurs, både innhold og presentasjon. Det er gode forelesere, og kursene er svært brukervennlige. Så er det et stort pluss at man kan gå tilbake og repetere, ta pauser underveis og gjøre alt i sitt eget tempo, sier Synnøve Killie Dinessen, driftsoperatør i Andfjord Salmon.

Synnøve Killie Dinessen, driftsoperatør i
Andfjord Salmon

Fleksibelt

Lisa Marie Thielemann, HR-konsulent i Måsøval, har ansvar for å koordinere kurs for ansatte i bedriften. Hun fremhever også fleksibiliteten kursene til Akvademiet gir.

Foto: Krzysztof Zboralski/Måsøval

Lisa Thielemann, Måsøval

– Det er veldig praktisk med e-læring. For oss er det svært vanskelig å koordinere felles kurs som passer alle, da vi har lokasjoner fra Vartdal i sør til Island i vest, og mange som jobber om bord i båt. Det gjør fysisk oppmøte vanskelig. Det er også en av hovedgrunnene til at vi bruker Åkerblå Akvademiet. Fleksibiliteten e-læring gir er svært viktig og vi får mange tilbakemeldinger på at kursene er gode. Kursene til Åkerblå gir våre ansatte muligheten til personlig tilpasning. Her får man ta kursene når og hvor man vil, og i den farten som passer deg best, sier Thielemann.

Viktig for næringen

Både Dinessen og Thielemann skryter av at Åkerblå Akvademiet er lydhøre på tilbakemeldinger, tilpasser kursene etter de behovene som havbruksnæringen har, og formidler fagkunnskap på en interessant måte. Dinessen legger til at det vil være viktig å ha slike kurs tilgjengelig også i årene som kommer.

– Økt kompetanse hos de ansatte og fiskevelferd vil alltid være svært viktig. Både havbruksnæringen og vi i Andfjord Salmon har vokst mye de siste årene, og har som mål å fortsette med det. Det vil stadig være påfyll av folk som har bruk for kompetanse, samtidig som mange av oss som allerede jobber i næringen må holde oss oppdatert. Derfor er det viktig for næringen å ha tilgang på kompetansen som Åkerblå Akvademiet gir.