Fiskesykdommer

Hjem » Fiskesykdommer

Her ser du en oversikt over de dødsårsakene som vi i Åkerblå mener vil dekke det aller meste for de som driver oppdrett av laks i Norge.
Denne siden gir en oversikt over hvordan man systematisk kan kategorisere dødsårsaker hos laks, slik at man skal få en bedre og ressurseffektiv produksjon, både for enkeltaktører og næringen som helhet. Totalt er det 29 dødsårsaker samt fem overordnede undergrupper listet opp under skader.

Hvis du vil lære mer om fiskehelse- og velferd anbefaler vi våre kurs på nettkursportalen vår Akvademiet.

Begrepet bærekraft står sterkt i alle typer matfiskproduksjon og dette gjelder også for oppdrett av laks. Fiskehelserapporten utarbeidet av Veterinærinstituttet, har gjennom flere år dokumentert at til tross for en stor innsats og ressursbruk for en mer bærekraftig produksjon, er den totale dødeligheten av fisk per år alt for høy. Bedre forståelse av fiskesykdommer og klassifisering av taps- og dødsårsaker hos laks skal kunne gi næringen økt innsikt i årsakssammenhenger og prioritering av målrettede tiltak for å redusere tap og dødelighet.

Trykk på dødsårsakene for å få nyttig informasjon som hjelper deg i å kategorisere og identifisere de på best mulig måte.