Mekanisk skade i merd

Hjem » Fiskesykdommer » Mekanisk årsak » Mekanisk skade i merd

Mekanisk skade i merd

I de fleste merder er det plassert forskjellige typer utstyr som skal hjelpe til i produksjonen. Dette gjelder alt fra fuglenettholdere, til fôrspredere, fôringsslanger, overvåkningskamera, lys og en rekke tauverk som skal fiksere alt dette. Alt dette er utstyr som fisken kan kollidere med i hverdagen, og slike kollisjoner kan føre til skader på fisken. Det kan gi alt fra litt skjelltap til muskelblødninger, blødninger på indre organer og hjerneblødninger. Skulle fisken få et slag i bukområdet og nyret revner, eller et slag til hodet med hjerneblødning, så dør fisken. Slike hendelser øker i omfang når fisken er passert 0,5 kg og det samtidig er mye utstyr i merdene. Hvis fisken i tillegg er svært aktiv på grunn av et økende luseproblem, så kan dette føre til stor daglig avgang.

Nøkkelfakta

NAVN:
Mekanisk skade i merd (hopping)
BEHANDLING:
Ingen mulighet
ÅRSAK:
Mekanisk skade knyttet til økt hoppeaktivitet hos fisk ved kollisjon med utstyr
INDRE TEGN:
Blødninger rundt hjernen, sprengt nyre og blødninger i muskulatur, ofte full av fôr i mage
TEMPERATUR:
Hele spekteret, størst problemer om høsten ved høye temperaturer og økte lusepåslag
YTRE TEGN:
Fisken ser som regel lytefri ut utvendig
TIDSPUNKT:
Mest utfordrende når fisken har passert 0,5 kg. Skjer hele året, mest på høst og tidlig vinter.
HOVEDKJENNETEGN:
Lytefri fisk, som har dødd brått, full av fôr i mage
FOREBYGGING:
Minst mulig utstyr i merder, god lusesituasjon
SPESIELL OPPFØRSEL:
Mye hoppeaktivitet i merd
SMITTEVEIER:
Ikke smittsom
 

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Minst mulig unødvendig utstyr i merden
  • God lusekontroll

ANDRE TILTAK

  • De beste løsningene for nødvendig utstyr
  • Unngå fuglenettholdere i merdeoverflaten hvis mulig


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.