AGD – Amøbegjellesykdom

AGD – Amøbegjellesykdom

AGD (Amoebic Gill Disease) er forårsaket av en amøbe med navnet Paramoeba perurans. Amøbesykdommen er knyttet til høy salinitet og høy sjøtemperatur. Sykdommen er stort sett påvist sør for Nordland fylke, men brer seg stadig lengre nordover i landet. Sjøtemperaturen i Troms og Finnmark er mest sannsynlig ennå for lav i vannet til at amøben kan forårsake skadelige infeksjoner på laks i disse områdene. Det første tegnet på AGD-utvikling er funn av slimete lyse flekker på gjellene hos fisk som for øvrig er klinisk frisk. Etter hvert som gjelleflekkene øker i antall og omfang, begynner fisken å svime, den kan få økt pustefrekvens og vise appetittsvikt. Fisken får pusteproblemer. Det er også vist at sterkt angrepet laks har økt blodtrykk, og det er derfor mulig at hjertesvikt bidrar til akutt AGD-relatert dødelighet ved stress. Fisk blir som regel smittet på høsten fra og med august. Sykdommen klinger av i takt med at sjø-temperaturene faller.

Nøkkelfakta

NAVN:
AGS – Amøbegjellesykdom, AGD – Amoebic gill disease
BEHANDLING:
Ferskvann og hydrogenperoksid
AGENS:
Paramoeba perurans
INDRE TEGN:
Ingen spesielle
TEMPERATUR:
Over 10 grader
YTRE TEGN:
Gjelleforandringer og redusert appetitt
TIDSPUNKT:
Høsten
HOVEDKJENNETEGN:
Synlige gjelleforandringer
FOREBYGGING:
Gjellescreening og gjelleovervåking
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeraktivitet og appetittdropp
SMITTEVEIER:
Horisontalt

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Overvåkning av gjellehelse utover sommer og høst
  • Gjellescoring

ANDRE TILTAK

  • Ferskvannsbehandling
  • Hydrogenperoksydbehandling
  • Redusere episoder med stress
  • Unngå håndtering i størst mulig grad


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.