Finneskade – Finneråte

Hjem » Fiskesykdommer » Settefiskrelatert avgang » Finneskade – Finneråte

Finneskade – Finneråte

Dødsårsaken er som regel knyttet til de første ukene etter sjøsetting. Det kan allerede ved sjøsetting være enkelte individer i smoltgruppen som har skader på finnene som er dødelige. Det er som regel spord-, rygg- eller brystfinner. Når det er brystfinnene som er problemet, så inntrer dødeligheten ofte etter rundt 14 dager. Når brystfinnene er rammet, oppstår det ofte skader i huden rett bak/under, fordi blottede finnestråler skraper opp huden som senere blir infisert med bakterier. Ryggfinneproblemer oppstår ofte hvis fisken har fått for lite tilgang til fôr rett før eller rett etter sjøsetting. Sporden blir ofte rammet de første tre ukene etter sjøsetting og etter dette ser man sjelden slike forandringer igjen.

Nøkkelfakta

NAVN:
Finneskade, Finneråte
BEHANDLING:
Ingen mulighet
ÅRSAK:
Ofte aggresjonsrelatert med utgangspunkt i ferskvannsfasen, kan være mekanisk forårsaket, smoltifiseringsrelatert og stressrelatert
INDRE TEGN:
Tomt i mage-tarm-trakt
TEMPERATUR:
Hele spekteret, størst problemer ved lave temperaturer
YTRE TEGN:
Skadede finner eller sår
TIDSPUNKT:
Hele året, de første ukene etter sjøsetting
HOVEDKJENNETEGN:
Stygge finner
FOREBYGGING:
God smoltifisering, varsom håndtering, optimal fôring før og etter sjøsetting, minst mulig stress
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeaktivitet
SMITTEVEIER:
Ikke smittsom
 

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Gode smoltifiseringsrutiner, unngå oversmoltifisert fisk
  • Gode forhold i sluttfasen av produksjonen i ferskvann
  • Optimal fôring og normal tetthet i ferskvannsfasen
  • Optimal tildeling av fôr etter sjøsetting

ANDRE TILTAK

  • Skånsom lasting, transport og lossing


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.