Dødfiskkategorisering | Nettbasert

Klassifisering av taps – og dødsårsaker

Kurset gir deltakeren en grundig innføring i hvordan man kategoriserer dødfisk knyttet til lakseoppdrett. Kategoriene baserer seg på standarden utviklet av NMBU.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3050 KR

Målgruppe

Kurset retter seg i hovedsak mot havbruksteknikerne, nærmere bestemt de som i sitt daglige virke tar opp dødfisk fra ulike typer produksjonsenheter. Kurset gir imidlertid også nyttig informasjon om årsakssammenhenger og risikovurderinger knyttet til en rekke ulike dødsårsaker og vil derfor kunne benyttes som et godt oppslagsverk opp imot de viktigste utfordringene i norsk oppdrettsnæring for både mellomledere, biologisk ansvarlige og beslutningstakere generelt. Kurset gir en bred innføring i en rekke utfordringer for oppdrettsnæringen og egner seg også svært godt som en del av basiskunnskapen for ulike studieretninger innenfor havbruk og fiskebiologi.

Kursbeskrivelse

I 2022 ble det lansert et forslag til en ny norsk standard for kategorisering av dødfisk av veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra AquaCloud, og i nært samarbeid med havbruksbedrifter samt andre fagmiljøer i næringen. Denne standarden er i tillegg oversatt til engelsk, slik at den kan være et godt utgangspunkt for en ny felles internasjonal standard en gang i fremtiden. 

En standard alene vil imidlertid etter Åkerblå sin oppfatning ikke være nok til at dette blir en felles måte å klassifisere dødfisk på. Til det trenger vi en god praktisk veileder som bidrar til å beskrive de ulike dødfiskkategoriene på en slik måte at alle, både enkeltpersoner, lokaliteter og selskaper, legger til grunn de samme kriteriene for de ulike dødsårsakene. Først da kan dette bli en standard som praktiseres likt over hele landet, og som bidrar til verdifulle data som på sikt kan bidra til å løfte velferden til fisken.  Det som karakteriseres som HSMB på en lokalitet i nord skal være akkurat det samme som karakteriseres som HSMB på en lokalitet i sør. Økt presisjon i kategoriseringen av tapsåsaker og dødfisk i næringen er altså det vi i Åkerblå ønsker å bidra med for at dataene skal bli så gode som mulig. 

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at nødvendig kunnskap er tilegnet, samt at intensjonen i forskriften er oppnådd.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Gjellekurs

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Klassifisering av taps – og dødsårsaker kurset trykk på «Finn ut mer».