Annen håndtering

Hjem » Fiskesykdommer » Mekanisk årsak » Annen håndtering

Annen håndtering

I alle tilfeller hvor det dør fisk under, rett etter eller i en begrenset periode etter en form for håndtering som ikke er opplistet under egen kategori, så skal det hvis man er av den oppfatning at dødeligheten skyldtes denne håndteringen, føres under «annen håndtering». Dette kan være avkast i forbindelse med lusetelling, diverse prøveuttak og annet. Ofte vil skadene i huden være lik de vi ser på annen type håndtering, og de vil ofte være relatert til hudskader og sår.

Nøkkelfakta

NAVN:
Annen håndtering
BEHANDLING:
Ingen mulighet
ÅRSAK:
Mekanisk skade knyttet til en håndtering av fisken som ikke har tilordnet egen kategori
INDRE TEGN:
Få gjennomgående funn på indre organer
TEMPERATUR:
Hele spekteret, størst problemer i vintermånedene ved lave temperaturer hvis det er sår eller hudskader som er i fokus
YTRE TEGN:
Ofte større skader i huden eller hvis det er på fisk tatt ut til f.eks. lusetelling, så kan også overdose være en mulig årsak til døden, og da ser fisken lytefri ut
TIDSPUNKT:
Gjennom hele produksjonen, i alle årets måneder
HOVEDKJENNETEGN:
Skader i hud og muskulatur under eller rett etter en håndtering
FOREBYGGING:
Best mulig utstyr og best mulige rutiner
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeaktivitet knyttet til fisk med skader

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Gode rutiner for alle typer håndtering

ANDRE TILTAK

  • Vis særlig forsiktighet ved stor størrelse på fisk og svært lave eller høye sjøtemperaturer


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.