Alger

Alger

Alger tilhører gruppen plankton; en gruppe små og oftest encellede organismer som lever svevende fritt i vannmassene i sjø eller ferskvann. Alger får energi fra fotosyntesen og lever for det meste nær vannoverflaten. Om dagen i sollys produserer de oksygen, og om natten i mørket forbruker de oksygen. Alger kan skade fisken og føre til dødelighet ved at de fester seg på fiskens gjeller og tetter disse til, slik at fisken dør av kvelning. Enkelte alger kan også produsere giftstoffer som enten skader gjellene eller fører til en generell lammelse av fisken med påfølgende dødelighet. Fisken misliker ofte vann med mye alger og vil forsøke og komme seg unna ved å dykke dypere ned i merden. Matlysten avtar ofte og kan forsvinne helt. Noe avhengig av hvilken type alger som angriper fisken og hvilken effekt de har, så kan fisken enten dø brått, eller den blir svekket. Svekket fisk kan bli stående mot vannstrømmen for å få friskt oksygenrikt vann, og den kan ha økt pustefrekvens og aktive gjellelokk.

Nøkkelfakta

NAVN:
Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse
BEHANDLING:
Stopp i fôring kan gjøre at fisken senker seg dypere
ÅRSAK:
Fester seg på fiskens gjeller og tetter disse til slik at fisken dør av kvelning. Kan også produsere giftstoffer.
INDRE TEGN:
Det kan observeres skjell i magesekk og tarm
TEMPERATUR:
Skjer stort sett i perioder med økning i vanntemperatur og stabilt gode vanntemperaturer (vår, sommer og høst)
YTRE TEGN:
Varierer veldig etter hvilken type det er snakk om. Skader i hud og på gjeller sees ofte.
TIDSPUNKT:
I stor grad i de perioder på året hvor det er økende og høye vanntemperaturer; altså vår, sommer og høst
HOVEDKJENNETEGN:
Farget vann med dårlig dybdesikt
FOREBYGGING:
Anleggsplassering kan ha betydning, dype nøter kan være av fordel
SPESIELL OPPFØRSEL:
Svekket fisk kan bli stående mot vannstrømmen for å få friskt oksygenrikt vann, den kan ha økt pustefrekvens og aktive gjellelokk

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Regelmessig måling av siktedyp
  • Kontroll av fôropptak
  • Følg med på nett vedrørende algeoppblomstringer
  • Se algeinfo.imr.no og matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/

ANDRE TILTAK

  • Bruk av funksjonelt fôr kan gi effekt i enkelte Stopp av fôring


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.