Deler sin unike kompetanse med våre kursdeltakere

Åkerblå sine seniorrådgivere Per Anton Sæther og Asgeir Østvik har jobbet med fiskehelse og fiskevelferd i flere tiår, og har unik kunnskap og kompetanse. Kunnskap de svært gjerne deler med hele havbruksnæringen.

Seniorrådgiver og veterinær Asgeir Østvik har en stilling som universitetslektor II ved NMBU Veterinærhøgskolen, med undervisning for veterinærstudenter, og var en av grunnleggerne av Åkerblå tidlig på 1990-tallet. Han er tydelig på at økt kompetanse er avgjørende for å utvikle havbruksnæringen videre.

– En viktig del av jobben vår er å lære opp folk og formidle kunnskap. Vi klarer ikke å utføre jobben med fiskevelferd og fiskehelse alene. Vi må ha med oss folk som til daglig jobber på merdkanten og på settefiskanleggene. Derfor er det å gi kompetanse og utvikle holdninger en svært viktig del av jobben vår. Her er både den uformelle praten når vi er ute til kundene viktig, men også kursene vi tilbyr i Åkerblå Akvademiet, forteller Østvik.

Tidlig ute

Åkerblå har drevet med opplæring og undervisning i fiskehelse siden 1990-tallet, ikke bare for ansatte i næringen, men også elever på videregående og studenter på høyskoler og universitet. På slutten av tiåret ble begrepet fiskevelferd introdusert, og Åkerblå var tidlig ute med å ha kurs i fiskevelferd. Østvik forteller at mye har endret seg siden da.

– I dag er det helt åpenbart at alle som jobber i næringen må ha kunnskap om dette, men da vi begynte med de første kursene var dette kun et teoretisk begrep ingen hadde et forhold til. I dag er dyre- og fiskevelferd heldigvis en del av ryggradrefleksen til de som jobber med det. I det daglige bygger vi gode holdninger basert på kunnskap.

Omtrent samtidig som fiskevelferd ble introdusert som et eget begrep, startet veterinær Per Anton Sæther selskapet MarinHelse, som i dag er en del av Åkerblå. Akkurat som Østvik bruker han sin kompetanse for å lære opp resten av næringen og er forsker II og underviser ved profesjonsstudiet i fiskehelse ved Norges fiskerihøgskole, i tillegg til å være en sentral del av Åkerblå Akvademiet.

– I MarinHelse satset vi tungt på kurs og videreutdanning for folk som jobber i havbruksnæringa. Dette har vi tatt med oss inn i Akvademiet. Vårt mål er å løfte kompetansen på fiskevelferd og fiskehelse til alle som jobber i næringen. Det er ikke bare de som jobber på merdkanten som trenger det, men også ledergrupper og styremedlemmer. Det er der de viktige avgjørelsene blir tatt, sier Sæther.

Digital undervisning og bærekraftig næring

MarinHelse var de første som hadde digitale kurs i fiskevelferd. I dag er Åkerblå Akvademiet ledende i markedet.

– Det har vært en rivende utvikling disse årene. Samfunnet er mye mer opptatt av at ting skal være bærekraftig, og det gjelder havbruksnæringen også. Næringa er bærekraftig på mange områder, men har mye å gå på når det gjelder fiskehelse. Dette må vi gjøre noe med. Heldigvis har det vært et taktskifte de siste årene. Stadig flere ser at kunnskap og kompetanse hos de som jobber med fisk i det daglige er helt nødvendig.

Sæther opplever at havbruksselskapene prioriterer tid og ressurser på å utdanne folkene sine, og tror det vil gi god avkastning for hele næringa på sikt.

– Nye generasjoner er også opptatt av miljøet og fisken, og dette vil merkes når nye generasjoner kommer inn i næringa. Målet må være at vi kan si at havbruksnæringa er ei framtidsretta og bærekraftig næring og akseptert av alle i samfunnet rundt oss. Åkerblå Akvademiet skal være en viktig bidragsyter til å løfte kompetansenivået til hele havbruksnæringa, slik at vi når dette målet fortest mulig, sier Sæther.