Lusetelling

Språk:Norsk
Nettbasert

Lusetellingskurs

Telling av lakselus og skottelus er en av de viktigste arbeidsoppgavene som gjøres…