Om Akvademiet

Felles kunnskapsplattform

Kunnskapsplattformen Akvademiet er etablert i samarbeid mellom landets sterkeste fagmiljø innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester; Åkerblå AS, Marin Helse AS og FoMAS Fiskehelse og Miljø AS.

Sammen dekker vi hele kysten fra Agder i sør til Finnmark i nord, og vi har bred erfaring fra alle typer anlegg i havbruksnæringen.

Vår visjon

Vi bidrar til kunnskapsformidling og kompetanseheving til landets viktigste framtidsnæring. Gjennom solid erfaring og høy kompetanse utvikler vi markedets beste og mest relevante kurs. Vi har fokus på praktisk anvendelse – og gir kursdeltakeren det “lille ekstra!”

Ta et av våre kurs – og du lærer noe nyttig og relevant for din jobb!

Hva jobber vi mot?

Kvalitet

Grunnlaget for våre konsept er høy faglig kompetanse og lang erfaring fra næringen. Utvikling gjennomføres av personell med høy utdanning og god kjennskap til både teori og praksis.

Teori i praksis

Vi har et stort apparat av personell som jobber i felt. Vi vet hvor skoen trykker og har de beste forutsetninger til å bake inn teori i praktisk rettede kurs for deg som arbeider i næringa.

Bruker i fokus

Det er du som skal ha nytte av våre kurs og det skal være lett å finne oversikt, bestille, administrere brukere og gjennomføre kurs på en god plattform. Du og dine behov er i sentrum for vår utvikling.

Oppdatert innhold

Vi er daglig til stede der det skjer. Kursene skal oppdateres og endres i takt med utvikling i næringa, oppdatert kunnskap og praksis.

Noen av våre tjenester

Kurs og undervisning

Vi er involvert i undervisning av studenter på videregående nivå, universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner. Vi tar på oss undervisning som enkeltoppdrag og vi har medarbeidere med faste oppgaver innen undervisning av studenter på masternivå. Vi har et bredt utvalg av fagpersoner med ulik akademisk bakgrunn, unik praktisk erfaring og evne til å formidle. Universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner må gjerne ta kontakt for å diskutere behov og muligheter.

Nettkurs

Vi har den bredeste porteføljen av nettkurs til havbruksnæringa og kan også etablere kurs utenfor egne fagfelt på vår plattform. Nettkursene har utviklet seg til å være fullt på høyde med klasseromskurs. Kanskje passer det også å følge opp nettlæringen med et kort webinar for å sikre rom for diskusjoner og maksimalt læringsutbytte.

Skreddersydde kurs

For å sikre at nettopp dine behov blir dekket fullt ut, tilpasser vi alle kurs på bestilling. Kanskje har din bedrift viktige rutiner og praksis som ønskes integrert i vår kursløsning? Ta kontakt for en hyggelig prat om din bedrifts muligheter!