Tenacibaculose

Hjem » Fiskesykdommer » Infeksjonssykdommer » Tenacibaculose

Tenacibaculose

Tenacibaculose, også kalt snutesår er en rimelig ny laksesykdom som er blitt et økende problem i sjøfasen og forårsaker store tap i den kalde årstiden. Bakterien som forårsaker denne sykdommen ble nylig karakterisert som Tenacibaculum finnmarkense. Bakterien er trådformet og «spiser» bruskvev og ser ut til å ha spesialisert seg på å spise brusk i hodepartiet til laksen. Sykdommen opptrer kun i sjøvann og sees oftest på kalde sjøtemperaturer fra 7 grader og nedover. Snutesår sees ofte på tidlige vårutsett i mars, april og mai måned mens vanntemperaturene ennå ligger under 7 grader, og på sene høstutsett i oktober, november og desember. Når vanntemperaturene stiger over 7 grader, ser bakteriens tilstedeværelse og aggressivitet ut til å avta. Bakterien er isolert fra fisk langs store deler av oppdretts-Norge, og et utbrudd varer som regel i 14 dager på en merd. En uke med økende dødelighet og en uke med fallende dødelighet, inntil utbruddet klinger av. Har man tenacibaculum på en lokalitet under utsett, så er risikoen stor for at nye merder som fortløpende blir satt ut på samme lokalitet under et utbrudd, også får sykdommen.

Nøkkelfakta

NAVN:
Snutesår, munnråte
BEHANDLING:
Ingen, utbruddet varer som regel for kort til å behandle
AGENS:
Bakterien Tenacibaculum finnmarkense
INDRE TEGN:
Ingen spesielle
TEMPERATUR:
Under 7 grader
YTRE TEGN:
Sår i snute og hoderegion
TIDSPUNKT:
Høst, vinter og vår
HOVEDKJENNETEGN:
Oppsmuldret kjeveparti
FOREBYGGING:
Unngå håndteringsskader, størst mulig smolt
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt antall svimere med snutesår
SMITTEVEIER:
Horisontalt

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Skånsom håndtering ved smolttransport
  • Vaksine er ikke tilgjengelig
  • Minst mulig håndtering av fisk etter at sjøtemperaturene har falt under 7 grader
  • Størst mulig fisk inn i første vinterperiode

ANDRE TILTAK

  • Antibiotika fungerer, men man rekker stort sett ikke å behandle før dødeligheten er over

Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.