Lusetelling | Nettbasert

Lusetellingskurs

Kurset gir deltakeren inngående kunnskap i henhold til kravene i Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturnæringen.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

2 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2835 KR

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt mot personell som utfører lusetellinger, og passer for:

  • Røktere som jobber med produksjon av laksefisk i sjøvannsfasen
  • Fiskehelsepersonell og andre som er involvert i arbeidet med telling og bekjempelse av lakselus
  • Administrativt personell og andre i næringen som ønsker informasjon rundt dette temaet

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er å lære og gjenkjenne og registrere lakselus i tråd med regelverket, skille mellom ulike lusestadier, og se forskjell på lakselus og skottelus. Fiskevelferd står også sentralt i kurset, som tar for seg hvordan tellingene skal utføres på en god og forsvarlig måte. Kurset består av fire leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Regelverk
  • Lakselusas biologi
  • Hvordan skille ulike lusestadier og arten
  • Beste praksis innen lusetelling

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at nødvendig kunnskap er tilegnet, samt at intensjonen i forskriften er oppnådd.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende forståelse for biosikkerhet samt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Lusetellingskurs kurset trykk på «Finn ut mer».