Lusetelling | Nettbasert

Lusetellingskurs

Kurset gir deltakeren inngående kunnskap i henhold til kravene i Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturnæringen.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

2 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2695 KR

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt mot personell som utfører lusetellinger, og passer for:

  • Røktere som jobber med produksjon av laksefisk i sjøvannsfasen
  • Fiskehelsepersonell og andre som er involvert i arbeidet med telling og bekjempelse av lakselus
  • Administrativt personell og andre i næringen som ønsker informasjon rundt dette temaet

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er å lære og gjenkjenne og registrere lakselus i tråd med regelverket, skille mellom ulike lusestadier, og se forskjell på lakselus og skottelus. Fiskevelferd står også sentralt i kurset, som tar for seg hvordan tellingene skal utføres på en god og forsvarlig måte. Kurset består av fire leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Regelverk
  • Lakselusas biologi
  • Hvordan skille ulike lusestadier og arten
  • Beste praksis innen lusetelling

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at nødvendig kunnskap er tilegnet, samt at intensjonen i forskriften er oppnådd.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Kurset er bygd opp av åtte separate leksjoner. Etter å ha fullført kurset…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Kurset er bygd opp av syv separate leksjoner og etter endt kurs vil…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Lusetellingskurs kurset trykk på «Finn ut mer».