Lusetelling | Nettbasert

Lusetellingskurs

God presisjon i lusetellingene gir deg som oppdretter uvurderlig informasjon og gjør lusearbeidet mer forutsigbart

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

2 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2460 KR

Beskrivelse

Telling av lakselus og skottelus er en av de viktigste arbeidsoppgavene som gjøres i løpet av en arbeidsuke for røktere i norsk oppdrettsnæring. Tallene som rapporteres har stor betydning for driftsplanlegging, fiskevelferd og økonomi. 

Akvademiet har erfart at det både er tidkrevende og kostbart å ta ansatte ut av vanlig drift for å gi de kvalifisert opplæring i klasserom. Dette har vi i Akvademiet nå gjort noe med, ved at vi som den eneste leverandøren på det norske markedet har utviklet et eget e-læringskurs om lusetelling. Dette er både tids- og kostnadsbesparende for våre kunder og gir en stor fleksibilitet for oppdrettere og deres ansatte.
 

Kursinnhold

Varigheten på kurset er beregnet til 2 timer, i løpet av denne tiden får kursdeltagerne presentert tre temaer: Regelverk, lakselusas biologi og beste praksis lusetelling. Kursdeltagerne får delta aktivt og det blir stilt kontrollspørsmål underveis, det blir også en avsluttende test med bilder av lus av ulike arter og stadier. Kurset er gjort interessant og spennende ved bruk av lyd, bilder, videoer og figurer.

Læringsmål

Målet med kurset er å lærer kursdeltakeren å telle lus og gir et svært godt grunnlag for å kunne skille de forskjellige lusestadiene fra hverandre. Kurset retter også fokus på fiskevelferd og på hvordan utføre tellingene på en god måte.

Målgruppe

Kurset er utformet for røktere som jobber med produksjon av matfisk og som teller lus, men gir også betydelig læringsutbytte for fiskehelsepersonell og andre innenfor næringen.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for settefiskproduksjonen og skal hjelpe alle som arbeider på…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Oppdrettsnæringen er en av Norges største næringer og har opplevd en voldsom vekst…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Lusetellingskurs kurset trykk på «Finn ut mer».