Rømmingssikring | Nettbasert

Rømmingssikringskurs

NYHET - KURSET BLE LANSERT I NY VERSJON 12. FEBRUAR 2024.

Kurset dekker nødvendig opplæring i forhold til Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur), Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften), samt kravene til forsvarlig drift, risikovurdering, forebygging og begrensning av rømming etc. i forhold til Akvakulturloven og Akvakulturdriftsforskriften.  

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3600 KR

Målgruppe

 

  • Alle som jobber innen sjø- og landbasert oppdrett
  • Havbruksteknikere
  • Vare- og tjenesteleverandører
  • Mannskap på servicebåter, brønnbåter mm
  • Personer med administrative roller som jobber med kvalitetskontroll

Kursbeskrivelse

Deltakeren veiledes gjennom kurset av en fortellerstemme. Utstrakt bruk av videoer, bilder og animasjoner gjenskaper dagliglivet i oppdrettsnæringen og sørger for at deltakeren møter relevant og praksisnær kunnskap som man raskt kan kjenne seg igjen i.

Målet er at deltakeren etter kurset skal være i stand til å forebygge og identifisere risiko for rømming, samt håndtere dette i tråd med kravene. Kurset setter fokus på risikoelementene som finnes for rømming i tilknytting til oppdrettsanlegg, og er basert på erfaringer fra konkrete rømmingstilfeller og nesten-hendelser. Kurset består av fire leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Rømming av oppdrettsfisk
  • Lover, forskrifter og krav
  • Konsekvenser av rømming
  • Forebygge og begrense rømming

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert til temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at intensjonen i Akvakulturloven og Akvakulturdriftsforskriften er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Klassifisering av taps – og dødsårsaker

I 2022 ble det lansert et forslag til en ny norsk standard for…

Språk:Norsk
Nettbasert

Gjellekurs

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Rømmingssikringskurs kurset trykk på «Finn ut mer».