Rømmingssikring | Nettbasert

Rømmingssikringskurs

Kurset dekker nødvendig opplæring i forhold til Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur), Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften), samt kravene til forsvarlig drift, risikovurdering, forebygging og begrensning av rømming etc. i forhold til Akvakulturloven og Akvakulturdriftsforskriften.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3090 KR

Målgruppe

Kurset passer for:

  • Alle som jobber i havbruksnæringen innen merdbasert oppdrett
  • Havbruksteknikere, tjenesteleverandører, ansatte i rederier og
  • Personer med administrative roller som jobber med kvalitetskontroll

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er at oppdretter skal være i stand til å forebygge og identifisere risiko for rømming, samt håndtere dette i tråd med kravene i NYTEK-forskriften. Kurset setter fokus på risikoelementene som finnes for rømming i tilknytting til oppdrettsanlegg, og er basert på erfaringer fra konkrete rømmingstilfeller og nesten-hendelser. Kurset består av tre leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Lover og forskrifter i tilknytning til rømming, herunder hva som er viktig å vite, hva som må være på plass for å forebygge rømming, samt plikter og varsling dersom rømming skulle skje
  • Hvorfor rømming er problematisk for naturen, herunder konsekvensene av rømming for villaksen.
  • Hovedårsaker til rømming og hva som bør gjøres for å forhindre rømming

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at intensjonen i Akvakulturloven og Akvakulturdriftsforskriften er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende forståelse for biosikkerhet samt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Rømmingssikringskurs kurset trykk på «Finn ut mer».