w

Språk

Norsk

Tidsbruk

3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2950 KR

Beskrivelse

Vi i Akvademiet ønsker å bidra til en mer bærekraftig næring og har tatt fatt i et av næringens største utfordring, rømming av oppdrettsfisk. Vi har utviklet et nettbasert rømmingssikringskurs med et sterkt biologisk fokus og en pedagogisk rød tråd gjennom kurset.

Kurset er satt sammen av bilder, videoer, kontrollspørsmål og aktivisering av kursdeltakeren. Målet med dette er å bidra til å holde kursdeltakerens fokus oppe og øke læringsutbyttet.

Mange oppdrettsselskap har opplevd rømming av fisk. Igjennom rømmingssikringsarbeid og kompetanseheving tror vi, på lik linje med næringen generelt, at næringens 0-visjon for rømming kan nås. Rømmingssikring er forebyggende arbeid basert på samlede erfaringer med nestenhendelser og konkrete rømmingstilfeller. Gjennom utarbeidelse av vårt kurs i rømmingssikring har vi gjort et omfattende kunnskapssøk og funnet oppdaterte kilder som kurset er basert på.
 

Kursinnhold

Kurset er bygget opp av 3 leksjoner.

Leksjon 1 tar for seg de negative konsekvensene med rømming hvor vi ser på rømmingsstatistikk, villaksens historie, bestandsutvikling, livssyklus og bestandstrusler. Vi forklarer hva de underliggende biologiske effektene rømming av oppdrettslaks har på villaksen og vi setter søkelys på hva rømt laks foretar seg etter å ha rømt.

Leksjon 2 tar for seg årsakene til rømming fra akvakulturanlegg, både for settefisk og matfisk. I modulen ser vi på direkte og medvirkende årsaker samt omstendigheter rundt rømmingshendelser. I slutten av modulen er det en temaside med praktiske eksempler på hendelser som har inntruffet tidligere.

Leksjon 3 tar for seg lover og forskrifter som er tilknyttet rømming. Modulen beskriver hva selskap må gjennomføre for å oppfylle regelverket. Modulen tar praktisk for seg varsling, gjenfangst og viktigheten med en beredskapsplan samt hvordan man kan øve på handlingsmønster ved rømminger.

Målgruppe

Kurset er tenkt for deg som jobber i oppdrettsnæringen. Kurset er relevant for havbruksteknikere, tjenesteleverandører, rederier, og de som har administrative roller i næringen uavhengig om du jobber med laks, rensefisk, torsk mm.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Oppdrettsnæringen er en av Norges største næringer og har opplevd en voldsom vekst…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er sentrale stikkord for dette kurset. Foreskrivende fiskehelsepersonell er…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Settefiskanlegg

Oppdrettsnæringen er en av Norges største næringer og har opplevd en voldsom vekst…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Fiskevelferdskurset skal hjelpe alle som arbeider med fisk, enten det er på karkanten…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Rømmingssikringskurs kurset trykk på «Finn ut mer».