Rømmingssikring | Nettbasert

Rømmingssikringskurs

Kurset dekker nødvendig opplæring i forhold til Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur), Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften), samt kravene til forsvarlig drift, risikovurdering, forebygging og begrensning av rømming etc. i forhold til Akvakulturloven og Akvakulturdriftsforskriften.  

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3415 KR

Målgruppe

Kurset passer for:

  • Alle som jobber i havbruksnæringen innen merdbasert oppdrett
  • Havbruksteknikere, tjenesteleverandører, ansatte i rederier og
  • Personer med administrative roller som jobber med kvalitetskontroll

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er at oppdretter skal være i stand til å forebygge og identifisere risiko for rømming, samt håndtere dette i tråd med kravene i NYTEK-forskriften. Kurset setter fokus på risikoelementene som finnes for rømming i tilknytting til oppdrettsanlegg, og er basert på erfaringer fra konkrete rømmingstilfeller og nesten-hendelser. Kurset består av tre leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Lover og forskrifter i tilknytning til rømming, herunder hva som er viktig å vite, hva som må være på plass for å forebygge rømming, samt plikter og varsling dersom rømming skulle skje
  • Hvorfor rømming er problematisk for naturen, herunder konsekvensene av rømming for villaksen.
  • Hovedårsaker til rømming og hva som bør gjøres for å forhindre rømming

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at intensjonen i Akvakulturloven og Akvakulturdriftsforskriften er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Kurset er bygd opp av syv separate leksjoner og etter endt kurs vil…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Mens fiskevelferdskurset styres av en fortellerstemme, er introduksjonskurset basert på at deltakeren styrer…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Rømmingssikringskurs kurset trykk på «Finn ut mer».