w

Språk

Norsk

Tidsbruk

3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3090 KR

Beskrivelse

Vi i Akvademiet har som mål å bidra til en mer bærekraftig næring og har tatt fatt i en av næringens største utfordringer - rømming av oppdrettsfisk. Vi har derfor utviklet et nettbasert rømmingssikringskurs med et sterkt biologisk fokus og en pedagogisk rød tråd gjennom kurset.

Kurset er satt sammen av bilder, videoer, kontrollspørsmål, som aktiviserer kursdeltakeren og som bidrar til økt læringsutbytte hos kursdeltageren.

Mange oppdrettsselskap har opplevd rømming av fisk, og slike hendelser får ofte store konsekvenser.  Gjennom rømmingssikringsarbeid og kompetanseheving tror vi, på lik linje med næringen generelt, at næringens 0-visjon for rømming kan nås. Rømmingssikring er forebyggende arbeid basert på samlede erfaringer med nestenhendelser og konkrete rømmingstilfeller. Gjennom utarbeidelse av vårt kurs i rømmingssikring har vi gjort et omfattende kunnskapssøk og funnet oppdaterte kilder som kurset er basert på.

Kursinnhold

Kurset er bygget opp av 3 leksjoner.

Leksjon 1 tar for seg de negative konsekvensene med rømming hvor vi ser på rømmingsstatistikk, villaksens historie, bestandsutvikling, livssyklus og bestandstrusler. Vi forklarer hva de underliggende biologiske effektene rømming av oppdrettslaks har på villaksen og vi setter søkelys på hva rømt laks foretar seg etter å ha rømt.

Leksjon 2 tar for seg årsakene til rømming fra akvakulturanlegg, både for settefisk og matfisk. I modulen ser vi på direkte og medvirkende årsaker samt omstendigheter rundt rømmingshendelser. I slutten av modulen er det en temaside med praktiske eksempler på hendelser som har inntruffet tidligere.

Leksjon 3 tar for seg lover og forskrifter som er tilknyttet rømming. Modulen beskriver hva selskap må gjennomføre for å oppfylle regelverket. Modulen tar praktisk for seg varsling, gjenfangst og viktigheten med en beredskapsplan samt hvordan man kan øve på handlingsmønster ved rømminger.

Målgruppe

Kurset er tenkt for deg som jobber i oppdrettsnæringen. Kurset er relevant for havbruksteknikere, tjenesteleverandører, rederier, og de som har administrative roller i næringen uavhengig om du jobber med laks, rensefisk, torsk mm.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Rømmingssikringskurs kurset trykk på «Finn ut mer».