Oksygenmangel

Oksygenmangel

Normalt sett bør oksygennivået i sjøvann ligge over 7 mg/l hvis man skal unngå negative effekter. Kommer man ned mot 3-4 mg/l, så kan det oppstå dødelighet. Ved svært høye sjøtemperaturer på ettersommer og høst og til dels tidligere lengst sør i landet, kan det bli svært lave oksygennivåer i sjøen. Dette gjelder så vel overflatevann som lengre ned i vannsøylen. Stoffskiftet til fisken er høyt ved slike sjøtemperaturer, samtidig som vannets evne til å bære oksygen er lavere. Denne kombinasjonen kan være dødelig. I perioder med strømstille kan dette være svært ugunstig, særlig i kombinasjon med stress eller håndtering. Bruk av luseskjørt reduserer vann- gjennomstrømning ytterligere og påvirker oksygennivået i negativ retning. Tilstopping av nøter på grunn av begroing eller innsig av maneter, kan gi samme negative effekt. Alger forbruker mye oksygen om natten når det er mørkt, noe som kan gi svært lave oksygennivåer når man starter opp med fôringen om morgenen. Ved håndtering av fisk er det viktig at oksygennivåene hele tiden holdes over 7 mg.

Nøkkelfakta

NAVN:
Oksygenmangel
BEHANDLING:
Stopp i fôring reduserer oksygenbehovet og gjør at fisken senker seg dypere hvor vannet ofte er kaldere
ÅRSAK:
Begroing, høye temperaturer, alger, stress under håndtering, strømstille, innsig av villfisk og for høy biomasse i forhold til gjennomstrømning
INDRE TEGN:
Svært få forandringer
TEMPERATUR:
Kan skje hele året, men opptrer hyppigere på sommer og høst med høye sjøtemperaturer
YTRE TEGN:
Fisk som dør av oksygenmangel, dør ofte med åpen munn og utspilte gjellelokk
TIDSPUNKT:
Alle fiskestørrelser er rammet, mest i sommer og høstperiodene
HOVEDKJENNETEGN:
Åpen munn på nesten all dødfisk, måling av lave oksygennivåer
FOREBYGGING:
Hyppig notvask, unngå fjorder med lengre perioder med sjøtemperaturer over 20 °C. Stopp fôring for å redsusere oksygenforbruket.
SPESIELL OPPFØRSEL:
Snapping etter luft i vannspeilet, lett økt aktivitetsnivå grunnet stress i forhold til å få tak i nok oksygen. fisken kan stille seg inn mot notvegg der hvor strømmen kommer inn.

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Unngå tette nøter og områder med lite strøm og høye sjøtemperaturer
  • Dype nøter kan være en fordel
  • Luseskjørt kan være en ulempe

ANDRE TILTAK

  • Nedlegging av oksygengrind i bunnen av merden kan hjelpe


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.