Medikamentell avlusning

Hjem » Fiskesykdommer » Mekanisk årsak » Medikamentell avlusning

Medikamentell avlusning

I alle tilfeller hvor det dør fisk under, rett etter eller i en begrenset periode etter en medikamentell avlusning, så skal det, hvis man er av den oppfatning at dødeligheten skyldtes denne behandlingen/håndteringen, føres under «medikamentell avlusning». Det kan være flere årsaker til at fisk dør under slike behandlinger. For det første så vil det alltid, når man må trenge fisk i en opplinet merd eller et avkast eller flytte den opp i en brønnbåt, kunne oppstå mekaniske skader i hud og muskulatur. I tillegg vil det i dette tilfellet også være en mulighet for at fisken kan dø av medikamentforgiftning. Dør fisken av en feilmedisinering, så vil dødeligheten ofte oppstå under eller rett etter behandlingen, mens hvis det er andre årsaker, så kan dødeligheten også inntre flere dager i etterkant av den aktuelle operasjonen.

Nøkkelfakta

NAVN:
Medikamentell avlusning
BEHANDLING:
Ingen mulighet
ÅRSAK:
Mekanisk skade knyttet til selve operasjonen eller feilmedisinering med forgiftning som resultat
INDRE TEGN:
Ofte lite spesifikke
TEMPERATUR:
Hele spekteret, størst risiko ved lave temperaturer både for medisineringsfeil og mekaniske skader
YTRE TEGN:
Kan variere svært mye, en fisk som dør av forgiftning kan se helt lytefri ut, både innvendig og utvendig
TIDSPUNKT:
Mest utfordrende på stor fisk (håndtering) og ved lave temperaturer (håndtering, forgiftning). Ved noen medikamenter er det større risiko ved høye temperaturer.
HOVEDKJENNETEGN:
Lytefri fisk, som dør brått under eller rett etter behandling. Ved mekaniske skader kan dødeligheten gå over flere dager eller uker.
FOREBYGGING:
God kontroll på gjennomføring av avlusning med tanke på volum, dosering og holdetid. God risikovurdering med tanke på helsestatus.
SPESIELL OPPFØRSEL:
Fisk som blir forgiftet kan svømme rundt og riste på kroppen som om den prøver å kvitte seg med noe, og ha hostelignende bevegelser

FOREBYGGENDE TILTAK

  • God lusekontroll gir redusert behov for medisinering og håndtering
  • Gode rutiner knyttet til dosering av legemiddel og virketid

ANDRE TILTAK

  • Hvis særlig forsiktighet ved svært høye og lave sjøtemperaturer


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.