Utdanning og undervisning

E-læringskurs til videregående skoler

Åkerblå Akvademiet skaper relasjoner mellom elever og havbruksnæringen tidlig i utdanningsløpet. Derfor er våre e-læringskurs tilgjengelige for elever på videregående til rabatterte priser.

Undervisning for studenter

Vi underviser også på videregående skoler, høgskoler og universiteter.

  • Norges fiskerihøgskole, Tromsø
  • NTNU, Trondheim
  • Nord universitet, Bodø
  • Videregående skoler

Ønsker du undervisning for dine studenter?

Veterinær og universitetslektor II Asgeir Østvik underviser ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Veterinær og forsker II Per Anton Sæther underviser ved profesjonsstudiet i fiskehelse ved Norges fiskerihøgskole. 

Ønsker du undervisning for dine studenter?