Undervisning

Videregående skole og høyere utdanning

Samarbeidspartnerne bak Akvademiet er involvert i undervisning av studenter på videregående nivå, universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner. Vi tar på oss undervisning som enkeltoppdrag, og vi har medarbeidere med faste oppgaver innen undervisning av studenter på masternivå.

  • Vi arrangerer kurs i praktisk fiskehelse for studentene ved profesjonsstudiet i fiskehelse ved Fiskerihøgskolen/Universitetet i Tromsø
  • Vi holder undervisningstimer i fag/kurs ved NTNU Trondheim
  • Vi har hatt ansvar for undervisning i fag ved Nord universitet, Bodø
  • Vi underviser i fagbrev og andre områder knyttet til videregående skole

Veterinær Asgeir Østvik har en stilling som universitetslektor II ved NMBU Veterinærhøgskolen, med undervisning for veterinærstudenter.

Veterinær Per Anton Sæther har en stilling som forsker II ved Norges Fiskerihøgskole / Universitetet i Tromsø, med undervisning for studenter på profesjonsstudiet i fiskehelse.

Universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner må gjerne ta kontakt ved behov for personell til undervisning eller kurs. Vi har et bredt utvalg av fagpersoner med ulik akademisk bakgrunn, unik praktisk erfaring og evne til å formidle.