PD – Pancreas Disease

PD – Pancreas Disease

Pancreas disease (PD) er en alvorlig virussykdom som rammer laksefisk. I Norge er sykdommen ofte å finne på Vestlandet, mens den fra og med Nordland og nordover er mer sjelden. Dødeligheten kan være ubetydelig, men over tid er samlet dødelighet ofte høy. I Norge påviste man lenge kun én subtype; SAV3. Påvisninger i 2010 i Romsdalsområdet ble senere typet som SAV2, en subtype som ikke tidligere var påvist i Norge. De påfølgende årene hadde man en spredning av SAV2 nordover i Trøndelag. Områdene sør for Hustadvika er stort sett påvirket av SAV3. I Midt-Norge, nord for Hustadvika, påvises stort sett kun SAV2. Det foregår altså for øyeblikket 2 PD-epidemier i Norge, forårsaket av hver sin virustype: SAV 3 sør for Stadt og SAV 2 i Møre og Romsdal og Trøndelag. Sykdommen opptrer oftest første året i sjøfasen. Den fører til kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) og reduserer fiskens produksjon av fordøyelses- enzymer. I tillegg har syke individer store muskelskader som i noen tilfeller også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd.

Nøkkelfakta

NAVN:
Pankreassyke, Pancreas Disease (PD)
BEHANDLING:
Ingen, spesialfôr kan redusere omfang og skadenivå
AGENS:
Salmonid alphavirus (SAV), Fam. Togaviridae, slekt Alphavirus
INDRE TEGN:
Ingen spesielle
TEMPERATUR:
7 – 18 grader
YTRE TEGN:
Ingen spesielle
TIDSPUNKT:
Første sommer og høst
HOVEDKJENNETEGN:
Økt svimeraktivitet og appetittdropp
FOREBYGGING:
Vanskelig, vaksiner er i bruk og kan redusere omfang og skadenivå
SPESIELL OPPFØRSEL:
Fisk trekker opp mot vannspeilet, står stille
SMITTEVEIER:
Horisontal via vann fra fisk til fisk

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Vaksine er tilgjengelig
  • Funksjonelle fôr som støtter opp om fordøyelse

ANDRE TILTAK

  • Ingen effektiv behandling tilgjengelig
  • Funksjonelle fôr kan avhjelpe


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.