Sår av ukjent årsak

Hjem » Fiskesykdommer » Mekanisk årsak » Sår av ukjent årsak

Sår av ukjent årsak

Skader i huden og sår er noe av det mest vanlige man finner på død fisk. Av og til er det ikke mulig å knytte sårene til en eller annen klar og entydig årsak. Fisken på lokaliteten er hverken håndtert, avluset eller blitt utsatt for noe man har kunnet avdekke, og det er heller ikke sår typiske for de mest vanlige sårsykdommene som vintersår, snutesår eller andre. Ofte er det snakk om et lite antall fisk, men over tid kan den i en fase av produksjonen utgjøre en rimelig stor andel av dødeligheten. Klarer du ikke å knytte sårene til noen bestemt årsak, skal denne kategorien benyttes.

Nøkkelfakta

NAVN:
Sår av ukjent årsak
BEHANDLING:
Ingen tilgjengelig så lenge vi ikke vet årsaksammenhenger
ÅRSAK:
Ikke tilknyttet noe klar bakterie eller virus
INDRE TEGN:
Ingen spesielle
TEMPERATUR:
Gjennom hele året, men kanskje hyppigst i perioden med gode sjøvannstemperaturer, over 7 grader
YTRE TEGN:
Sår av forskjellig utseende
TIDSPUNKT:
Vår, sommer og høst, men også vinter
HOVEDKJENNETEGN:
Sår og skade i hud, utover dette stor variasjon
FOREBYGGING:
God røkting, daglig fjerning av svak fisk og svimere
SPESIELL OPPFØRSEL:
Fisk vil være svekket

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Daglig fjerning av svak fisk og svimere
  • Lav tetthet
  • God spredning av fôr

ANDRE TILTAK

  • Predatorkontroll
  • Lite utstyr i merdene
  • Stramme notvegger


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.