Produksjon av storsmolt | Nettbasert

Produksjon av stor laksesmolt

Kurset vil gi en oversikt over ulike produksjonsstrategier, metodevalg og vurderinger som benyttes i produksjon av storsmolt.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

30-45 min

Sted

Nettbasert

Pris

0 KR

Målgruppe

Kurset retter seg mot driftsledere og andre som ønsker mer kunnskap om storsmoltproduksjon.

Kursbeskrivelse

Produksjonen av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store endringer. Næringen ønsker å holde laksen lengre på land for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø med sikte på å unngå problemer med lakselus og sykdom. Det er nå vanlig å produsere en settefisk på 200–300 gram, og det er interesse for å forskyve utsett i sjømerder ytterligere. Flere ulike produksjonsregimer for stor settefisk har etablert seg. Formålet med kurset er å belyse hvordan produksjon av storsmolt gjøres i dag og vurdere hva som er beste praksis ved produksjon av stor smolt i landbaserte anlegg med tanke på å oppnå best vekst og overlevelse etter utsett i sjø. Dette er gjort ved å gå igjennom tilgjengelig litteratur og forskning på området i kombinasjon med erfaringsbasert praksis fra næringsaktører.
Kurset baserer seg på funn fra FHF-prosjektet «Kunnskapskartlegging: produksjon av stor laksesmolt» hvor Nofima, Avrik, Åkerblå, BDO, Universitetet i Bergen og Fiskaaling har vært i prosjektgruppa. Dette e-kurset er utviklet av Åkerblå og BDO.

Link til mer informasjon om prosjektet og faglig sluttrapport:
Sluttrapport

Kilder: Det er få direkte litteraturhenvisninger i e-kurset. For kilder underveis i kurset er det gitt henvisning til relevant kapittel i faglig sluttrapport hvor kilder vil være oppgitt. Erfaringsbasert kunnskap baserer seg på funn fra spørreundersøkelse, intervjuer og dialogmøter.

Sluttprøve og kursbevis

Dette kurset har ikke sluttprøve eller kursbevis.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Klassifisering av taps – og dødsårsaker

I 2022 ble det lansert et forslag til en ny norsk standard for…

Språk:Norsk
Nettbasert

Gjellekurs

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Produksjon av stor laksesmolt kurset trykk på «Finn ut mer».