Akutt smoltdødelighet

Hjem » Fiskesykdommer » Settefiskrelatert avgang » Akutt smoltdødelighet

Akutt smoltdødelighet

Akutt smoltdødelighet er et samlebegrep for høy dødelighet av ukjent årsak som skjer under lasting, transport, lossing og ved de første dager etter levering sjølokalitet. Hvis årsaken til den høye dødeligheten er kjent, skal selvsagt denne årsaken registreres. Det oppstår ofte dødelighet som ikke kan relateres til noen tydelig bestemt årsak i denne fasen av produksjonen. Dette er ofte fisk som ankommer lokaliteten død og som ikke har noen klare indre eller ytre tegn til dødsårsak.

Nøkkelfakta

NAVN:
Akutt smoltdødelighet
BEHANDLING:
Som regel ikke mulig
ÅRSAK:
Varierer mye
INDRE TEGN:
Varierer mye
TEMPERATUR:
Hele spekteret
YTRE TEGN:
Varierer mye
TIDSPUNKT:
Ved lasting, transport og få dager etter lossing
HOVEDKJENNETEGN:
Ingen spesielle
FOREBYGGING:
Gode levering-, brønnbåt- og mottaksrutiner
SPESIELL OPPFØRSEL:
Varierer mye alt etter årsak
SMITTEVEIER:
Sannsynligvis ikke smittsom, men mulig
 

FOREBYGGENDE TILTAK

  • God smolt
  • Skånsom lasting, transport og lossing
  • Kontroll av vannkvalitet på laste- og lossested
  • Kjøring med lukkede ventiler under transport
  • Ta forbehold om været før transport

ANDRE TILTAK

  • Varierer etter årsakssammenheng


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.