Maneter

Maneter

Maneter tilhører gruppen plankton og er flercellede organismer som kalles med en fellesbetegnelse for meso-, makro- eller megaplankton. Maneter er egentlig ikke noen systematisk betegnelse på en gruppe dyr, men en form som finnes hos noen beslektede grupper. Den kroppsformen som beskrives er en gelatinaktig skålformet form som finnes hos ribbemaneter og i stadiet «meduser» hos mange nesledyr. Maneter har nesleceller som er omdannede sanseceller med et sansehår eller en stift på utsiden. Når stiften berøres, skytes det ut en hul nesletråd som inneholder en giftig eller etsende væske som skader, lammer eller dreper fisken. Andre, ofte litt større maneter, tetter til notvegger slik at vannutskiftningen blir redusert, vannet blir oksygenfattig og fisken kan dø av kvelning.

Nøkkelfakta

NAVN:
Maneter
BEHANDLING:
Stopp i fôring kan gjøre at fisken senker seg dypere
ÅRSAK:
En rekke typer maneter, de mest vanlige er brennmaneter, glassmaneter, korsmaneter, ribbemaneter og kolonimaneter
INDRE TEGN:
Sjeldent klare funn
TEMPERATUR:
Skjer stort sett i perioder med økning i vanntemperatur og stabilt gode vanntemperaturer
YTRE TEGN:
Varierer veldig etter hvilken type det er snakk om. Skader i hud og på gjeller sees ofte.
TIDSPUNKT:
I stor grad i de perioder på året hvor det er økende og høye vanntemperaturer, altså vår, sommer og høst
HOVEDKJENNETEGN:
Mange maneter i vannmassene med tilhørende ytre skader i huden til fisken
FOREBYGGING:
Anleggsplassering kan ha betydning, dype nøter kan være av fordel, god beredskap for fjerning av maneter
SPESIELL OPPFØRSEL:
Enkeltindivider får svekket almenntilstand og svømmer høyt og sakte i merden, ofte ut mot notveggene. Ved massivt angrep kan fisken stå svært høyt og ha utbredte skader i hud og på slimhinner og øyne.

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Regelmessig oppfølging av biologisk aktivitet

ANDRE TILTAK

  • Bruk av funksjonelt fôr kan gi effekt i enkelte tilfeller
  • God spredning av fôr, hurtig utfôring
  • Bruk av sand til å fjerne større maneter
  • Bruk av finmasket garn for å fange opp maneter før de når notvegg
  • Bruk av propellstrøm for å fjerne maneter


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.