Vintersår

Vintersår

Vintersår er en bakteriesykdom som første gang ble beskrevet i Norge og Island på starten av åttitallet. I 1992 ble det vist at bakterien Moritella viscosa kunne fremkalle dette sykdomsbildet. Sykdommen er påvist hos flere fiskearter og opptrer over hele oppdretts-Norge. Sykdommen opptrer vanligvis i vinterhalvåret når det er lave vann- temperaturer, ettersom sårbakteriene trives best når det er kaldt i vannet. Vintersår kan forårsake stor dødelighet på stor og liten laks, og nedklassing ved slakt. Når det først er sår i huden på en fisk vil det koloniseres av en rekke forskjellige bakterier. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilke som er årsak til såret og hvilke som er kommet til i ettertid. Moritella viscosa er imidlertid den eneste som har klart å gjenskape kliniske forandringer forenelige med vintersår i smitteforsøk. Fisk som blir angrepet av vinter- sårbakterien får store og små sår fordelt på hele kroppen. Ofte er det på langsidene de fleste sårene forefinnes, og sårene er som regel runde og tydelig avgrensede.

Nøkkelfakta

NAVN:
Vintersår
BEHANDLING:
Antibiotika kan forsøkes, men fungerer som regel dårlig
AGENS:
Bakterien Moritella viscosa
INDRE TEGN:
Bleke gjeller. Blek lever som ofte har punktblødninger, ascites, hoven milt, blødninger på nyrekapselen og i nyrekanten.
TEMPERATUR:
Under 7 grader, vinter og vår
YTRE TEGN:
Store eller små runde sår
TIDSPUNKT:
Vinterhalvåret
HOVEDKJENNETEGN:
Runde sår med skarpe kanter
FOREBYGGING:
Lite håndtering, lav tetthet i merd og størst mulig fisk gjennom første vinter
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeraktivitet av fisk med sår
SMITTEVEIER:
Horisontalt

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Vaksine fungerer godt
  • Lav fisketetthet i merdene om vinteren
  • Størst mulig fisk inn i første vinterperiode
  • Godt loddede nøter med stramme notvegger
  • Storfisknøter inn i første vinter (fisk bør være over 500 gram)

ANDRE TILTAK

  • Antibiotika fungerer stort sett dårlig
  • Minst mulig håndtering av fisken


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.