Settefiskpersonell

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for settefiskproduksjonen og skal hjelpe alle som arbeider på…

Språk:Norsk
Nettbasert

Gjellekurs

Scoring av gjeller i felt er svært viktig for tidlig å kunne avdekke…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Settefiskanlegg

Oppdrettsnæringen er en av Norges største næringer og har opplevd en voldsom vekst…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Rømmingssikringskurs

Vi i Akvademiet har som mål å bidra til en mer bærekraftig næring…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Fiskevelferd og sykdomsforebygging er sentrale stikkord for dette kurset. Foreskrivende fiskehelsepersonell er ansvarlig…