Settefiskpersonell

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Gjellekurs

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Settefiskanlegg

Målet med kurset er at deltagerne skal få en grunnleggende forståelse for biosikkerhet…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på: Hvilke lover og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på: Hvilke lover og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Rømmingssikringskurs

Målet med kurset er at oppdretter skal være i stand til å forebygge…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Kurset er bygd opp av syv separate leksjoner og etter endt kurs vil…