Hygiene og biosikkerhet | Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Settefiskanlegg

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

2-3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2565 KR

Beskrivelse

Oppdrettsnæringen er en av Norges største næringer og har opplevd en voldsom vekst de siste tiårene. En forutsetning for en vekst også i fremtida er god biosikkerhet i alle ledd, fra produksjon av rogn til levering av slaktefisk. Begrepet biosikkerhet favner bredt og er en samlebetegnelse for tiltak som skal hindre introduksjon og spredning av smittsomme sykdommer, genmodifiserte organismer og invaderende arter. I dagens oppdrettsnæring har vi utfordringer med en rekke sykdommer og lakselus, for å nevne de viktigste, og i sentrum av en bærekraftig framtid der vi får økt kontroll på disse utfordringene står biosikkerhet.

For oss i Akvademiet er biosikkerhet en hjertesak og mye av vår hverdag omhandler temaet på ulike måter, men det er de som daglig håndterer fisken, styrer båter og håndterer utstyr som er førsteforsvaret og som virkelig bør ha kjennskap til temaet. Derfor har vi i Akvademiet laget dette nettkurset slik at essensielle prinsipper, god praksis, og viktig informasjon om biosikkerhet skal være lett tilgjengelig for alle som jobber i næringen.
 

Kursinnhold

Kurset består av seks leksjoner. Innledningsvis får deltagerne en introduksjon til norsk lakseoppdrett og utfordringer i næringen, samt generelt om temaet biosikkerhet. Videre kommer man inn på hvilke smittestoffer som er aktuelle og hvilke mekanismer og strategier de benytter seg av, før man mot slutten går mer spesifikt inn på hygiene, renhold og desinfeksjon, samt konkret rundt temaet biosikkerhet i settefiskproduksjon (hygiene, avl, sluseprinsipper, velferdsuttak osv).

Læringsmål

Målet med kurset er at deltagerne skal få en grunnleggende forståelse for biosikkerhet og viktigheten av det, samt å kunne implementere det i sin virksomhet og daglige rutiner. Det overordnede målet er at fokus på temaet skal styrke næringens bærekraft inn i fremtiden.

Målgruppe

Kurset er for de som jobber med produksjon av settefisk, enten det er som røkter på settefiskanlegg, eller de som jobber innenfor andre områder som transport, koordinatorer, annet fiskehelsepersonell osv. Kurset er også et nyttig kurs for studenter og lærlinger både på utdanningsinstitusjoner og i oppdrettsselskaper.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Oppdrettsnæringen er en av Norges største næringer og har opplevd en voldsom vekst…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Hygiene og biosikkerhet – Settefiskanlegg kurset trykk på «Finn ut mer».