Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3595 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner og miljø skal være på fiskens premisser. Det krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.  

Kurset dekker kompetansekravene i akvakulturdriftsforskriften og er tilpasset for personell som jobber med settefisk- laksefisk. Introduksjonskurset er mindre omfattende enn fiskevelferdskurs settefisk og har den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi som våre øvrige kurs. Vårt fokus er at kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i følgende temaer:
Introduksjon til fiskevelferd med fokus på regelverk, smerte og stress
Fiskens biologi 
Fiskesykdommer - Viktige sykdommer og forebygging
Vannkvalitet
Håndtering, drift og vaksinering
Smittehygiene og biosikkerhet

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består.

Læringsmål

Etter dette kurset skal deltakerne vite hva fiskevelferd innebærer og ha kunnskap om de ulike fiskeartenes biologi og naturlige behov, og hvordan disse behovene best mulig opprettholdes gjennom settefiskproduksjonen.

Målgruppe

Dette er et introduksjonskurs og er tilpasset personell som ønsker grunnleggende kunnskap i fiskvelferd for settefiskproduksjon- laksefisk. Kurset er velegnet for vikarer, ansatte i administrasjon eller hvis du er ny i bransjen.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk kurset trykk på «Finn ut mer».