Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med settefisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4155 KR

Målgruppe

Introduksjonskurset i fiskevelferd settefisk er mindre omfattende enn settefiskkurset. Den største forskjellen mellom disse kursene, er at settefiskkurset går mer i dybden på de aktuelle temaene som kurset dekker. Kurset passer for:

 • Personell som ønsker grunnleggende kunnskap i fiskevelferd for settefiskproduksjon
 • Personell som håndterer fisken i et settefiskanlegg
 • Vikarer og nytilsatte i næringen
 • Ansatte i administrative stillinger samt teknisk personell
 • Personer i relevant offentlig forvaltning
 • Leverandører til oppdrettsnæringen
 • Studenter med tema fiskehelse

Kursbeskrivelse

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt av en fortellerstemme. Derfor tar det normalt sett kortere tid å gjennomføre introduksjonskurset. Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr den. Med dette som utgangspunkt vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

 • Regelverk
 • Fiskevelferd
 • Fiskens biologi
 • Fiskesykdommer og forebygging
 • Vannkvalitet
 • Håndtering, drift og vaksinering
 • Smittehygiene og biosikkerhet

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med settefisk er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Deltakeren veiledes gjennom kurset av en fortellerstemme. Utstrakt bruk av videoer og bilder…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk kurset trykk på «Finn ut mer».