Kjemikaliehåndtering | Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

Kurset dekker kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 3-4, og omhandler essensielle temaer omtalt i Arbeidsmiljøloven § 4-5 (kjemisk og biologisk helsefare), samt tilfredsstiller kravene for kursing i kjemikaliehåndtering i henhold til Global G.A.P-standarden for personell som arbeider med kjemikalier innenfor havbruksnæringen.

w

Språk

Engelsk
Også tilgjengelig på Norsk

Tidsbruk

1-1,5 timer

Sted

Nettbasert

Pris

1430 KR

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.

Kursbeskrivelse

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på:

  • Hvilke lover og forskrifter som omfatter bruken av kjemikalier
  • Hvilke krav som stilles til lagring og oppbevaring av kjemikalier
  • Hvordan sikre trygg bruk av kjemikalier i virksomheten
  • Hvilke rapporterings- og loggføringskrav som stilles
  • Hva Global G.A.P-standarden sier vedrørende bruk av kjemikalier innen havbruksnæringen

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på: Hvilke lover og…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Kjemikaliehåndtering – Engelsk kurset trykk på «Finn ut mer».