Veterinær medhjelper | Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

1,5-2 timer

Sted

Nettbasert

Pris

1740 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd og sykdomsforebygging er sentrale stikkord for dette kurset. Foreskrivende fiskehelsepersonell er ansvarlig for riktig bruk av legemidler i produksjonen av oppdrettsfisk. Oppgaven med bruk av legemidlene overføres av praktiske årsaker ofte til personer på lokaliteten, mens forskrivende fiskehelsepersonell fortsatt har det overordnede ansvaret for behandlingen. Denne praksisen krever at personene som bruker legemiddelet på anlegg har dokumenterbar og god opplæring i bruk av de ulike legemidlene. Dette ivaretas i dette kurset for medhjelper settefisk.

Kursinnhold

Dette kurset er laget for å gi røktere og fiskehelsepersonell nødvendig kunnskap for å kunne ivareta fiskevelferden under ulike operasjoner. Kurset omhandler også bruk av de mest aktuelle legemidlene og hvordan man utfører prøveuttak.

Kurset er bygd opp av 7 separate leksjoner som omhandler ulike tema knyttet til læringsmålene. Hver leksjon inneholder videoer, bilder og spørsmål underveis, for å gjøre læringsutbyttet best mulig. Kurset er i tillegg utformet for å tilfredsstille kravene i Global GAP-standarden.

Læringsmål

Du skal kunne vite hvorfor stilles det krav om veterinær medhjelperkurs

Du skal kjenne til viktige begreper knyttet til legemidler

Du skal ha kjennskap til riktig bruk av legemidler på settefiskanlegg, det være seg bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler

Du skal kjenne til hva en vaksine er og hvilke vaksinetyper som finnes i oppdrett

Du skal ha grunnleggende kunnskap om hva som er beste praksis for vaksinering, og hvordan man maksimerer effekten av vaksinen

Du skal ha grunnleggende kunnskap om biologi og anatomi hos fisk, og kunne utføre prøveuttak

Målgruppe

Alle som jobber på settefiskanlegg, samt de som jobber med kvalitet og prosedyrer. I tillegg er kurset godt egnet for fiskehelsepersonell som ønsker utdypende informasjon om temaet, samt faglig påfyll.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Matvaresikkerhet, fiskevelferd og sykdomsforebygging er sentrale stikkord for dette kurset. Foreskrivende fiskehelsepersonell er…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Veterinær medhjelper – Settefisk kurset trykk på «Finn ut mer».