Veterinær medhjelper | Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Kurset dekker kravene i Dyrehelsepersonelloven § 15 og 18 samt kravene i Global G.A.P-standarden for personell som jobber med fisk i akvakultur.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

1,5-2 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2000 KR

Målgruppe

Kurset passer for:

  • Personer som jobber innen akvakulturnæringen på settefisksiden, og som håndterer legemidler i sitt daglige virke
  • Personer som jobber med kvalitet og prosedyrer og som ønsker utfyllende kunnskap
  • Fiskehelsepersonell og studenter som ønsker utdypende informasjon

Kursbeskrivelse

Kurset er bygd opp av syv separate leksjoner og etter endt kurs vil deltakeren ha fått inngående kunnskap om:

  • Hvorfor det stilles krav om veterinær medhjelperkurs
  • De viktigste begrepene knyttet til legemidler
  • Riktig bruk av legemidler på settefiskanlegg, det være seg bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler
  • Hva en vaksine er og hvilke vaksinetyper som finnes i oppdrett
  • Hva som er beste praksis for vaksinering, og hvordan man maksimerer effekten av vaksinen
  • Biologi og anatomi hos fisk samt kunne utføre prøveuttak

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at intensjonen i Dyrehelsepersonelloven og Global G.A.P.-standarden for veterinær medhjelper er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Kurset er bygd opp av åtte separate leksjoner. Etter å ha fullført kurset…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Veterinær medhjelper – Settefisk kurset trykk på «Finn ut mer».