Kjemikaliehåndtering | Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

Kurset dekker kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 3-4, og omhandler essensielle temaer omtalt i Arbeidsmiljøloven § 4-5, samt tilfredsstiller kravene for kursing i kjemikaliehåndtering i henhold til Global G.A.P-standarden for personell som arbeider med kjemikalier innenfor havbruksnæringen.

w

Språk

Norsk
Også tilgjengelig på Engelsk

Tidsbruk

1-1,5 timer

Sted

Nettbasert

Pris

1670 KR

Målgruppe

Kurset inneholder viktig informasjon om helsefarer ved bruk av kjemikalier, håndtering og oppbevaring, og passer for:

  • Alle som håndterer kjemikalier på daglig basis innenfor havbruksnæringen
  • Personer som jobber på lab
  • Personer som jobber med HMS, kvalitet og HR

Kursbeskrivelse

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt med kjemikalier. Flere av disse er potensielt skadelige for mennesker, fisk og miljø. Det er derfor svært viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere disse kjemikaliene riktig. Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte i virksomheten har kompetanse og riktig hjelpemidler for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.

Akvademiets kurs er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og tilfredsstiller kravene i Global G.A.P-standarden. Etter endt kurs vil du ha kunnskap om hva global G.A.P-standarden er, hvordan du sikrer trygg bruk av kjemikalier i din virksomhet, hvilke krav som stilles til lagring og oppbevaring av kjemikalier, hvilke lover og forskrifter som omfatter kjemikalier, samt rapporterings- og loggføringskrav.
 

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at kravene for sikker kjemikaliehåndtering er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Kjemikaliehåndtering – Norsk kurset trykk på «Finn ut mer».