Kjemikaliehåndtering | Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

Kurset dekker kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 3-4, og omhandler essensielle temaer omtalt i Arbeidsmiljøloven § 4-5 (kjemisk og biologisk helsefare), samt tilfredsstiller kravene for kursing i kjemikaliehåndtering i henhold til Global G.A.P-standarden for personell som arbeider med kjemikalier innenfor havbruksnæringen.

w

Språk

Norsk
Også tilgjengelig på Engelsk

Tidsbruk

1-1,5 timer

Sted

Nettbasert

Pris

1430 KR

Målgruppe

Kurset inneholder viktig informasjon om helsefarer ved bruk av kjemikalier, håndtering og oppbevaring, og passer for:

  • Alle som håndterer kjemikalier på daglig basis innenfor havbruksnæringen
  • Personer som jobber på lab
  • Personer som jobber med HMS, kvalitet og HR

Kursbeskrivelse

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på:

  • Hvilke lover og forskrifter som omfatter bruken av kjemikalier
  • Hvilke krav som stilles til lagring og oppbevaring av kjemikalier
  • Hvordan sikre trygg bruk av kjemikalier i virksomheten
  • Hvilke rapporterings- og loggføringskrav som stilles
  • Hva Global G.A.P-standarden sier vedrørende bruk av kjemikalier innen havbruksnæringen

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at kravene for sikker kjemikaliehåndtering er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på: Hvilke lover og…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Kjemikaliehåndtering – Norsk kurset trykk på «Finn ut mer».