Kjemikaliehåndtering | Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

Riktig håndtering av kjemikalier er essensielt for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen og for hensynet til mattrygghet, fiskevelferd og miljø i oppdrettsnæringen.

w

Språk

Norsk
Også tilgjengelig på Engelsk

Tidsbruk

1-1,5 timer

Sted

Nettbasert

Pris

1430 KR

Beskrivelse

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt med kjemikalier. Flere av disse er potensielt skadelige for mennesker, fisk og miljø. Det er derfor svært viktig at vi vet hvordan vi skal håndtere disse kjemikaliene riktig. Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte i virksomheten har kompetanse og riktig hjelpemidler for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.

Akvademiets kurs er spesielt rettet mot akvakulturnæringen, og tilfredsstiller kravene i Global G.A.P-standarden. Etter endt kurs vil du ha kunnskap om hva global G.A.P-standarden er, hvordan du sikrer trygg bruk av kjemikalier i din virksomhet, hvilke krav som stilles til lagring og oppbevaring av kjemikalier, hvilke lover og forskrifter som omfatter kjemikalier, samt rapporterings- og loggføringskrav.
 

Kursinnhold

Kurset er bygd opp av 8 separate leksjoner som omhandler ulike tema, direkte knyttet til læringsmålene. Leksjonene inneholder video, bilder, støttetekst og spørsmål som bidrar til økt læringsutbytte for kursdeltagerne.

Målgruppe

Alle ansatte på matfiskanlegg, settefiskanlegg, servicebåter og mannskap på båter i støttefunksjoner ved operasjoner som innebærer bruk av kjemikalier og legemidler.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

De fleste innenfor havbruksnæringen vil i løpet av en arbeidsuke komme i kontakt…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Kjemikaliehåndtering – Norsk kurset trykk på «Finn ut mer».