Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

0 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner og miljø skal være på fiskens premisser. Det krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.  

Kurset dekker kompetansekravene i akvakulturdriftsforskriften og har den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi som våre øvrige kurs. Vårt fokus er at kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i følgende temaer:
Generelt om dyre- og fiskevelferd. Med fokus på tema som smerte og stress
Aktuelt regelverk
Fiskens biologi (anatomi, fysiologi og naturlige behov)
Velferdsindikatorer
Fiskesykdommer - Viktige sykdommer og forebygging
Bedøving og avlivning av fisk
Håndtering, drift og vaksinering
Smittehygiene og biosikkerhet

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består.

Læringsmål

Kurset vektlegger temaer som er viktig for at settefiskpersonell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd gjennom produksjonen.

Målgruppe

Settefiskpersonell som jobber med marin fisk

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Fiskevelferdskurset skal hjelpe alle som arbeider med fisk, enten det er på karkanten…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Brønnbåtkurset retter seg mot personell med ansvar for fisk under transport, og dekker…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Brønnbåtkurset med tilleggsmodul slakting retter seg mot personell med ansvar for fisk under…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter kurset trykk på «Finn ut mer».