Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med settefisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

8 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4640 KR

Målgruppe

Settefiskkurset er et omfattende kurs som gir dyptgående kunnskap innenfor de ulike temaene som omhandler fiskevelferd hos settefisk. Kurset passer for:

 • Personell som ønsker mer inngående, men også generell kunnskap i fiskevelferd for settefiskproduksjon
 • Personell som håndterer fisken i et settefiskanlegg
 • Personell som planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter
 • Ansatte som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene
 • De som er prosedyreansvarlige
 • Ansatte som styrer i administrative stillinger samt teknisk personell
 • Personer i relevant offentlig forvaltning
 • Studenter med tema fiskehelse

Kursbeskrivelse

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale som inneholder gode illustrasjoner av temaene i de forskjellige leksjonene. Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Med dette som utgangspunkt vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

 • Lover og Regler
 • Oppdrettsmiljø, fiskevelferd og velferdsindikatorer
 • Hva er god fiskevelferd i settefisk?
 • Praktisk dyrevelferd
 • Livssyklusen til atlantisk laks
 • Fisk og smerte, hvordan redusere fiskens smerteoppfattelse
 • En god produksjonsplan
 • En god barndom
 • Foring i settefiskfasen
 • Lover og regelverk
 • Sykdomslære
 • Optimal smol

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med settefisk er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Settefisk kurset trykk på «Finn ut mer».