Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

8 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3995 KR

Beskrivelse

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for settefiskproduksjonen og skal hjelpe alle som arbeider på karkanten, til å ta best mulig vare på laksen sin.

Vi i Akvademiet ønsker at fiskevelferdskurset skal speile våre holdninger og handlinger knyttet til fiskevelferd for slik å bidra til å løfte produksjonen til et høyere nivå.

Vi har alltid hatt som fokus å forsøke å sette vår fiskehelsemessige kompetanse inn i en produksjonskontekst. Derfor har vi også valgt å følge alle ledd i produksjonen, fra rognmottak til levering sjø eller fra smoltmottak til levering slakteri. Dette for å fokusere på praktisk fiskevelferd i hverdagen, nettopp gjennom de daglige gjøremålene, som totalt sett utgjør de viktigste arbeidsoppgavene i løpet av en hel produksjonssyklus.

Kursinnhold

Kurset er bygget opp av 12 leksjoner hvor de første 6 leksjonene handler om generell fiskevelferd, mens de resterende 6 leksjonene omfatter settefiskproduksjon. Mellom hver leksjon er det lagt inn kontrollspørsmål som kursdeltageren må bestå for å gå videre i kurset. Når alle leksjonene er fullført, kan du ta sluttprøven og motta ditt kursbevis.

Kurset inneholder følgende leksjoner:
Fiskevelferdssituasjonen i dag - Fiskevelferd og velferdsindikatorer - Fiskeoppdrett, miljø og velferd - Livssyklus til atlantisk laks - Fisk og smerte - Hvordan redusere fiskens smerteoppfattelse - Lover og regelverk - En god produksjonsplan - En god barndom - Fôring i settefiskfasen – Sykdomslære- Optimal smolt

Læringsmål

Kurset dekker alle krav som stilles i lovverket om hva et fiskevelferdskurs skal inneholde. Kurset har som formål å formidle fiskens behov og fiskevelferd på en lettfattet, spennende og god måte. Kurset er sannsynligvis det mest dyptgående og detaljerte nettbaserte fiskevelferdskurset på markedet i dag.

Målgruppe

Kurset er laget spesielt for de som arbeider med settefisk, enten det er du som håndterer fisken på karkanten, eller planlegger produksjonen på et overordnet nivå og som drifter anlegget. I tillegg vil kurset være et godt tilbud til de som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene, samt de som er prosedyreansvarlige. Kurset gir også personer som arbeider i forvaltning, samt studenter på oppdrettsrelaterte utdanningsløp, verdifull kunnskap om dette feltet i næringen i dag og en god gjennomgang av hele produksjonen.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for matfiskproduksjon, og skal hjelpe alle som arbeider med…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Settefisk kurset trykk på «Finn ut mer».