Matfiskpersonell

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Gjellekurs

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende forståelse for biosikkerhet samt…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Mens fiskevelferdskurset styres av en fortellerstemme, er introduksjonskurset basert på at deltakeren styrer…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Engelsk

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på: Hvilke lover og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Kjemikaliehåndtering – Norsk

Kurset er bygd opp av åtte leksjoner med hovedfokus på: Hvilke lover og…

Språk:Norsk
Nettbasert

Lusetellingskurs

Målet med kurset er å lære og gjenkjenne og registrere lakselus i tråd…

Språk:Norsk
Nettbasert

Rømmingssikringskurs

Målet med kurset er at oppdretter skal være i stand til å forebygge…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Kurset er bygd opp av åtte separate leksjoner. Etter å ha fullført kurset…