Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

8 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4410 KR

Målgruppe

Fiskevelferdskurset i matfisk er et mer omfattende kurs enn introduksjonskurset, og gir deltakeren dyptgående kunnskap om viktige temaer innen fiskevelferd. Samtidig gis det et historisk tilbakeblikk på laksens utvikling og livsløp. Kurset passer for:

 • Personell som ønsker mer inngående, men også generell kunnskap i fiskevelferd for matfiskproduksjon
 • Personell som håndterer fisken i et matfiskanlegg
 • Personell som planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter
 • Ansatte som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene
 • De som er prosedyreansvarlige
 • Ansatte som styrer i administrative stillinger samt teknisk personell
 • Personer i relevant offentlig forvaltning
 • Studenter med tema fiskehelse

Kursbeskrivelse

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale som inneholder gode illustrasjoner av temaene i de forskjellige leksjonene. Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr den. Med dette som utgangspunkt, vil kurset i hovedsak vektlegge følgende temaer:

 • Lover og regler
 • Fiskevelferd og velferdsindikatorer
 • Praktisk dyrevelferd
 • Oppdrettsmiljø og fiskevelferd
 • Livssyklusen til atlantisk laks
 • Kan fisk føle smerte?
 • Hvordan redusere fiskens opplevelse av frykt og stress
 • Lover og regler
 • Håndtering av laks
 • Lusa sin betydning i et velferdsperspektiv
 • Rognkjeks og deres velferd
 • Sykdomslære

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltageren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert til temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».