Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

8 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3995 KR

Beskrivelse

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for matfiskproduksjon, og skal hjelpe alle som arbeider med matfisk til å ta best mulig vare på laksen sin.

Vi i Akvademiet ønsker at fiskevelferdskurset skal speile våre holdninger, og handlinger, knyttet til fiskevelferd for slik å bidra til å løfte produksjonen til et høyere nivå.

Vi har alltid hatt som fokus å forsøke å sette vår fiskehelsemessige kompetanse inn i en produksjonskontekst. Derfor har vi valgt å følge alle ledd i produksjonen, fra rognmottak til levering i sjø, eller fra smoltmottak til levering slakteri. Dette for å fokusere på praktisk fiskevelferd i hverdagen, nettopp gjennom de daglige gjøremålene, som totalt sett utgjør de viktigste arbeidsoppgavene i løpet av en hel produksjonssyklus.

Kursinnhold

Kurset er bygget opp av 11 leksjoner hvor de første 6 leksjonene handler om generell fiskevelferd, mens de resterende 5 leksjonene omfatter matfiskproduksjon. Mellom hver leksjon er det lagt inn kontrollspørsmål som kursdeltageren må bestå for å gå videre i kurset. Når alle leksjonene er fullført, kan du ta sluttprøven og motta ditt kursbevis.

Kurset inneholder følgende leksjoner:
Fiskevelferdssituasjonen i dag - Fiskevelferd og velferdsindikatorer - Fiskeoppdrett, miljø og velferd - Livssyklus til atlantisk laks - Fisk og smerte - Hvordan redusere fiskens smerteoppfattelse - Lover og regelverk - Håndtering av laks - Lusa sin betydning i et velferdsperspektiv - Rensefisk og fiskevelferd -  Sykdomslære

Læringsmål

Kurset dekker alle de krav som stilles i lovverket om hva et fiskevelferdskurs skal inneholde. Kurset har som formål med å formidle fiskens behov og fiskevelferd på en lettfattet, spennende og god måte. Kurset er sannsynligvis det mest dyptgående og detaljerte nettbaserte fiskevelferdskurset på markedet i dag.

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for deg som arbeider i et matfiskanlegg, enten du er den som håndterer fisken i hverdagen eller planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter. I tillegg vil kurset være et godt tilbud til de som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene, samt de som er prosedyreansvarlige. Kurset gir også personer som arbeider i forvaltning, samt studenter på oppdrettsrelaterte utdanningsløp, verdifull kunnskap om dette feltet i næringen i dag og en god gjennomgang av hele produksjonen.

Informasjonsvideo

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for settefiskproduksjonen og skal hjelpe alle som arbeider på…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».