Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

NÅ - KURSET ER LANSERT I EN HELT NY VERSJON 22. JANUAR 2024.

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca 8 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4640 KR

Målgruppe

Fiskevelferdskurs matfisk gir deltakeren dyptgående kunnskap om viktige temaer innen fiskevelferd. Det gis et historisk tilbakeblikk på laksens utvikling og livsløp, og deltakeren vil bli godt rustet til å kunne forstå hva som er viktig i jobben som skal utføres på merdkanten. Kurset passer for:

 

 • Personell som håndterer fisken i et matfiskanlegg
 • Personell som planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter
 • Ansatte som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene
 • De som er prosedyreansvarlige
 • Ansatte i administrative stillinger, samt teknisk personell
 • Personell som ønsker mer inngående, men også generell kunnskap i fiskevelferd for matfiskproduksjon
 • Personer i relevant offentlig forvaltning
 • Studenter med tema fiskehelse

Kursbeskrivelse

Deltakeren veiledes gjennom kurset av en fortellerstemme. Utstrakt bruk av videoer og bilder fra dagliglivet på merdkanten sørger for at deltakeren møter relevant og praksisnær kunnskap som man raskt kan kjenne seg igjen i.

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr den. Med dette som utgangspunkt, vil kurset i hovedsak vektlegge følgende temaer:

 • Dyrevelferd

 • Laksens biologi

 • Velferdsindikatorer

 • Smerte og stress

 • Lover og regler

 • Smittelære og forebygging av sykdom

 • Sykdommer

 • Rensefisk

 • Håndtering

 • Lakselus

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltageren får testet sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert til temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».