Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

I ditt eget tempo

Sted

Nettbasert

Pris

3595 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner og miljø skal være på fiskens premisser. Det krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.  

Kurset dekker kompetansekravene i akvakulturdriftsforskriften oger tilpasset for personell som jobber med matfisk. Introduksjonskurset er mindre omfattende enn fiskvelferdskurs matfisk og har den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi som våre øvrige kurs. Vårt fokus er at kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i følgende temaer:
Introduksjon til fiskevelferd med fokus på smerte og stress
Aktuelt regelverk
Fiskens biologi
Velferdsindikatorer
Bedøving og avlivning av fisk
Håndtering og drift matfisk
Håndtering og drift rensefisk
Smittehygiene og biosikkerhet

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består.

Læringsmål

Etter dette kurset skal deltakerne vite hva fiskevelferd innebærer og ha kunnskap om de ulike fiskeartenes biologi og naturlige behov, og hvordan disse behovene best mulig opprettholdes gjennom matfiskproduksjonen.

Målgruppe

Dette er et introduksjonskurs og er tilpasset personell som ønsker grunnleggende kunnskap i fiskvelferd for matfiskproduksjon og rensefiskhold i sjøfasen. Kurset er velegnet for vikarer, ansatte i administrasjon eller hvis du er ny i bransjen.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for matfiskproduksjon, og skal hjelpe alle som arbeider med…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for settefiskproduksjonen og skal hjelpe alle som arbeider på…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».