Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

I ditt eget tempo

Sted

Nettbasert

Pris

3490 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner og miljø skal være på fiskens premisser. Det krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.  

Kurset dekker kompetansekravene i akvakulturdriftsforskriften og har den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi som våre øvrige kurs. Vårt fokus er at kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende. 

Kursinnhold

Kurset er delt inn i følgende temaer:Generelt om dyre- og fiskevelferd. Smerte. Stress
Aktuelt regelverk
Fiskens biologi (anatomi, fysiologi og naturlige behov)
Velferdsindikatorer
Bedøving og avlivning av fisk
Håndtering og drift matfisk
Håndtering og drift rensefisk
Smittehygiene og biosikkerhet
 

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består.

Læringsmål

• Generelt om dyre- og fiskevelferd. Smerte. Stress • Aktuelt regelverk • Fiskens biologi (anatomi, fysiologi og naturlige behov) • Velferdsindikatorer • Bedøving og avlivning av fisk • Håndtering og drift matfisk • Håndtering og drift rensefisk • Smittehygiene og biosikkerhet

Målgruppe

Personell som jobber med matfiskproduksjon og hold av rensefisk. Kurset er også relevant for personell som jobber med stamfisk på sjø.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Brønnbåtkurset med tilleggsmodul slakting retter seg mot personell med ansvar for fisk under…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».