Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3-4 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4155 KR

Målgruppe

Introduksjonskurset i fiskevelferd matfisk er litt mindre omfattende enn matfiskkurset. Den største forskjellen mellom de to kursene er at hovedkurset går mer i dybden når det gjelder sykdomslære, og generell kunnskap om livssyklusen til atlantisk laks. Kurset passer for:

 • Personell som ønsker grunnleggende kunnskap i fiskevelferd for matfiskproduksjon
 • Personell som håndterer fisken i et matfiskanlegg
 • Vikarer og nytilsatte i næringen
 • Ansatte i administrative stillinger samt teknisk personell
 • Personer i relevant offentlig forvaltning
 • Leverandører til oppdrettsnæringen
 • Studenter med tema fiskehelse

Kursbeskrivelse

Mens fiskevelferdskurset styres av en fortellerstemme, er introduksjonskurset basert på at deltakeren styrer fremdriften selv. Derfor tar introduksjonskurset kortere tid å gjennomføre. Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken, og hvilke miljøforhold vi tilbyr den. Med dette som utgangspunkt, vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

 • Regelverk
 • Fiskevelferd, smerte og stress
 • Fiskens biologi
 • Velferdsindikatorer
 • Bedøvelse og avliving
 • Drift og håndtering laksefisk
 • Drift og håndtering rensefisk
 • Smittehygiene og biosikkerhet

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert til temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».