Hygiene og biosikkerhet | Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg

Kurset tilfredsstiller kravet til opplæring i biosikkerhet etter Global G.A.P.-standarden for personell som arbeider med hygiene, renhold og desinfeksjon i matfiskanlegg, samt viktige temaer omtalt i Akvakulturdriftsforskriften og Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

2-3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2960 KR

Målgruppe

Kurset inneholder essensielle aspekter ved hygiene, sykdomsforebygging og biosikkerhet, og passer for:

  • De som jobber med produksjon av matfisk, enten det er som røkter ute på lokalitet, fiskehelsepersonell, transportører og koordinatorer
  • Studenter og lærlinger både på utdanningsinstitusjoner eller i oppdrettsselskaper

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er at deltakerne skal få grunnleggende forståelse for biosikkerhet samt kunnskap om hvordan biosikkerhet implementeres i de daglige rutinene på anlegget. Kurset består av seks leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Introduksjon til norsk lakseoppdrett og utfordringer i næringen
  • Generelt om temaet biosikkerhet 
  • Aktuelle smittestoffer 
  • Mekanismer og strategier smittestoffer benytter seg av
  • Hygiene, renhold og desinfeksjon
  • Biosikkerhet i matfiskproduksjon med fokus på hygiene og renhold på anlegg, transport av fisk, brakklegging av områder etc.

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at intensjonen i henhold til forskrifter og Global G.A.P-standarden er oppfylt for personell som jobber med hygiene og biosikkerhet i matfiskanlegg.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Hygiene og biosikkerhet – Settefiskanlegg

Målet med kurset er at deltagerne skal få en grunnleggende forståelse for biosikkerhet…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Hygiene og biosikkerhet – Matfiskanlegg kurset trykk på «Finn ut mer».