Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

w

Språk

Norsk
Også tilgjengelig på Engelsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3595 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner og miljø skal være på fiskens premisser. Det krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.

Slakterikurset retter seg mot personell som jobber i slakteri og på ventemerd, og dekker kravene i slakteriforskriften. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd i slakteprosessen. 

Kursinnhold

Kurset inneholder følgende temaer:
Introduksjon til fiskevelferd med fokus på regelverk, smerte og stress
regelverk
Fiskens biologi 
Bedøvelse og avliving- slakteri
Håndtering av fisk transport og ventemerd

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består.

Læringsmål

Etter dette kurset skal deltakerne vite hva fiskevelferd innebærer og ha kunnskap om de ulike fiskeartenes biologi og naturlige behov, og hvordan disse behovene best mulig opprettholdes under håndteringsprosesser i et slakteri.

Målgruppe

Personell i slakteri og tilvirkingsanlegg inkl. ventemerd. Kurset er også relevant for personell på slaktebåter.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk kurset trykk på «Finn ut mer».