Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Kurset dekker kravene i Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (Slakteriforskriften) kapittel 4, § 11 for personer som jobber på slakteri og tilvirkningsanlegg.

w

Språk

Engelsk
Også tilgjengelig på Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3950 KR

Målgruppe

Kurset er tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd i slakteri og tilvirkingsanlegg inklusive ventemerd og passer for:

  • Personell i slakteri, tilvirkingsanlegg og i tilknytning ventemerd
  • Personell på slaktebåter

Kursbeskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Med dette som utgangspunkt vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

  • Regelverk
  • Fiskevelferd
  • Fiskens biologi og fysiologi
  • Smerte og stress
  • Bedøvelse og avliving slakteri
  • Håndtering av fisk transport og ventemerd

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Forskrift om slakteri og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (Slakteriforskriften) er oppfylt i forhold til fiskevelferd på slakteri.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk: Marine arter

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk kurset trykk på «Finn ut mer».