Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Kurset dekker kravene i Dyrevelferdsloven §6 og Forskrift om transport av akvakulturdyr, kapittel 4, § 12 med relevans for personell som jobber på fartøy som utfører ikke-medikamentell behandling (IMM) av fisk. Kurset kan gjentas ved behov og bør gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4155 KR

Målgruppe

Kurset er tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd under IMM og håndtering av fisk og passer for:

 • Personell som jobber på rent IMM fartøy (lekter o.l.)
 • Personell som tar aktiv del i IMM-behandlingen

Kursbeskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Med dette som utgangspunkt vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

 • Regelverk
 • Fiskevelferd, smerte og stress
 • Fiskens biologi og fysiologi
 • Fiskesykdommer, årsaker, spredning og forebygging
 • Smittehygiene og biosikkerhet
 • Håndtering og miljø
 • Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM)
   

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at krav i Dyrevelferdsloven §6 og i Forskrift om transport av akvakulturdyr, kapittel 4, § 12 med relevans for personell på IMM-fartøy tilknyttet akvakulturnæringen er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Mens fiskevelferdskurset styres av en fortellerstemme, er introduksjonskurset basert på at deltakeren styrer…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy kurset trykk på «Finn ut mer».