Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

3595 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner, miljø og håndtering skal være på fiskens premisser. Dette krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.

  
Dette er et kurs i fiskevelferd for deg som arbeider på IMM – fartøy og som håndterer og avluser fisk. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at dere har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under behandling, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. Kurset er tilpasset kompetansekrav i matproduksjon- og dyrevelferdsregelverket.

Kursinnhold

Kurset er delt inn i følgende temaer:
Introduksjon til fiskevelferd med fokus på regelverk, smerte og stress
Fiskens biologi 
Fiskesykdommer- årsaker, spredning og forebygging 
Smittehygiene og biosikkerhet
Håndtering
Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM)

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består.

Læringsmål

Etter dette kurset skal deltakerne vite hva fiskevelferd innebærer og ha kunnskap om de ulike fiskeartenes biologi og naturlige behov, og hvordan disse behovene best mulig opprettholdes under håndtering og behandling. Deltakerne skal ha innsikt i ulike fiskesykdommer, hvordan disse spres og hva vi kan gjøre for å forhindre smittespredning og sykdomsutbrudd, inkludert korrekt gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon.

Målgruppe

Personell som jobber på fartøy som utfører IMM

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for matfiskproduksjon, og skal hjelpe alle som arbeider med…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy kurset trykk på «Finn ut mer».