Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Forskrift om transport av akvakulturdyr, kapittel 4, § 12 er oppfylt i forhold til fiskevelferd på brønnbåter, samt generell opplæring i IMM.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4640 KR

Målgruppe

Kurset er tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd under IMM og transport av fisk. Kurset gir også grunnleggende kunnskap om Fiskens fysiologi, biologi, smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. Kurset passer for:

  • Personell med ansvar for transport av akvakulturdyr
  • Personell som jobber på brønnbåt
  • Personell som tar aktiv del i IMM-behandlingen

Kursbeskrivelse

Dette kurset har med IMM-behandling som eget tema.

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Med dette som utgangspunkt vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

  • Regelverk
  • Fiskevelferd, smerte og stress
  • Fiskens biologi og fysiologi
  • Fiskesykdommer, årsaker, spredning og forebygging
  • Smittehygiene og biosikkerhet
  • Håndtering, vannkvalitet og miljø
  • Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM)

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at gjeldende krav i Forskrift om transport av akvakulturdyr, kapittel 4, § 12 er oppfylt i forhold til fiskevelferd på brønnbåter, samt generell opplæring i IMM.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Deltakeren veiledes gjennom kurset av en fortellerstemme. Utstrakt bruk av videoer og bilder…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset ledsages av en fortellerstemme sammen med utstrakt bruk av video og billedmateriale…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM kurset trykk på «Finn ut mer».