Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4100 KR

Beskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Driftsrutiner og miljø skal være på fiskens premisser. Det krever oppdaterte kunnskaper, holdninger og riktige handlinger. Våre fiskevelferdskurs har som mål å gi alle aktører i næringen et oppdatert grunnlag av kunnskaper om hva som må til for å ivareta alle aspekter av fiskens behov. Gjennom kunnskap om hva de enkelte fiskeartene krever bygger vi gode holdninger og legger til rette for best mulig drift og røkting.

Brønnbåtkurset med tilleggsmodul IMM retter seg mot personell med ansvar for fisk under transport og under IMM-behandling. Kurset dekker kravene i forskrift om transport samtidig som det er tilpasset relevante kompetansekrav i matproduksjon- og dyrevelferdsregelverket. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd under transport og IMM, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. 

Kursinnhold

Kurset er delt inn i følgende temaer:
Introduksjon til fiskevelferd med fokus på regelverk, smerte og stress
Fiskens biologi 
Fiskesykdommer- årsaker, spredning og forebygging
Smittehygiene og biosikkerhet
Håndtering og vannkvalitet
Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM)

Kurset avsluttes med en test der deltageren må svare korrekt på minst 75% av spørsmålene for å bestå. Alle spørsmål trekkes fra temaer som er gjennomgått i kurset og kvalitetssikrer læringen. Testen kan gjentas frem til deltageren består

Læringsmål

Etter dette kurset skal deltakerne vite hva fiskevelferd innebærer og ha kunnskap om de ulike fiskeartenes biologi og naturlige behov, og hvordan disse behovene best mulig opprettholdes under transport, håndtering og IMM- behandling. Deltakerne skal ha innsikt i ulike fiskesykdommer, hvordan disse spres og hva vi kan gjøre for å forhindre smittespredning og sykdomsutbrudd, inkludert korrekt gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon.

Målgruppe

Personell med ansvar for akvakulturdyr under transport og behandling/personell som jobber på brønnbåt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Norsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM kurset trykk på «Finn ut mer».