Produksjon av storsmolt

Språk:Norsk
Nettbasert

Produksjon av stor laksesmolt

Produksjonen av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store…