Dødfiskkategorisering

Språk:Norsk
Nettbasert

Kurs i klassifisering av taps – og dødsårsaker

I 2022 ble det lansert et forslag til en ny norsk standard for…