Smoltinar 2024

 

Spørsmål til Smoltinaret? Ta kontakt med inger.lise.breivik@akerbla.no.

Smoltinaret – erfaringer fra karkanten

Åkerblå inviterer til Smoltinar langs kysten. Seminaret har som mål å belyse aktuelle problemstillinger knyttet til den daglige driften i settefiskanlegg. Med dette bakteppet er det invitert personer med praktiske erfaringer fra felt i en rekke ulike settefiskanlegg i de aktuelle regionene. En klar målsetting er at det skal være muligheter og rom for gode diskusjoner med utveksling av gode og dårlige erfaringer knyttet til de utfordringene som foreligger.

Aktuelle utfordringer som det vil bli fokusert på er ulike produksjonslidelser som nyreforkalkninger, HSS, H2S og nitrogenproblematikk. Erfaringer med ulike produksjons- og smoltifiseringsprotokoller vil også være et tema.

Det vil også bli viet mye tid til praktisk erfaringer knyttet til fôring og tilvekst samt viktige vannparametre som støtter opp om fiskens helse- og velferdsutvikling. Vi viser til programmet for det øvrige innholdet.

Her blir det en god mix av faglig innhold, praktiske caser og gode diskusjoner rundt ulike strategier for smoltproduksjon.

Hvem passer dette for?

Røktere, biologer, produksjonsledere, annet driftspersonell, teknikere, fiskehelsebiologer og utstyrs- og teknologileverandører. Kort sagt – de aller fleste som jobber i, med eller rundt oppdrettsnæringa.

 

Hvor og når?

Sted:                     Tidspunkt:           Hotell:
Haugesund        10.-11. april             Quality Maritim

Trondheim         17.-18. april             Radisson Blue Royal 

Tromsø                24.-25. april           Scandic Ishavshotel Bookinginformasjon 

 

 

Programmet

Det blir et lunch-til-lunch-seminar, med mange gode foredragsholdere på dagtid og middag på kvelden.

Program Haugesund

Program Trondheim

Program Tromsø 

 

Velkommen til erfaringsutveksling og gode diskusjoner om smoltproduksjon