Gjellekurs nå som nettkurs!

God presisjon i scoring av gjeller gir deg som oppdretter bedre kontroll på fiskens gjellehelse og velferd

God gjellehelse gir gode forutsetninger for produksjon av en frisk og robust fisk. Gjennom presis og riktig scoring av gjeller, får du som oppdretter bedre kontroll på fiskens helse og velferd. Scoring av gjeller i felt er svært viktig for tidlig å kunne avdekke gjellesykdom og gjelleskader. Ved en godt kalibrert og nøyaktig gjellescoring, kan oppdretter på et tidlig stadium i laksens livssyklus avdekke slike skader. Dermed er det mulig å følge skade-/sykdomsutviklingen over tid, slik at tiltak kan iverksettes på riktig tidspunkt og på den måten bedre fiskens gjellehelse og optimalisere produksjonen.