Veterinær medhjelper | Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Kurset dekker kravene i Dyrehelsepersonelloven § 15 og 18 for personell som jobber med fisk i akvakultur, samt tilsvarende krav etter Global G.A.P-standarden.

NYHET - Ny versjon av kurset tilgjengelig fra 1. juni.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

1 - 1,5 timer

Sted

Nettbasert

Pris

2000 KR

Målgruppe

Kurset passer for:

 • Personer som jobber innen akvakulturnæringen med matfisk, og som håndterer legemidler i sitt daglige virke
 • Personer som skal delta på avlusingsarbeid og overvåke velferden til fisken
 • Personer som jobber med kvalitet og prosedyrer og som ønsker utfyllende kunnskap
 • Fiskehelsepersonell og studenter som ønsker utdypende informasjon

Kursbeskrivelse

Kursetbestår av seks kapitler. Etter å ha fullført kurset kan deltakeren være veterinær medhjelper for fiskehelsepersonell på avlusinger, der denne personen ikke kan være til stede. Etter endt kurs vil deltakeren ha fått inngående kunnskap om:

 • Hvorfor det stilles krav om veterinær medhjelperkurs
 • De viktigste begrepene tilknyttet legemidler
 • Riktig bruk av legemidler på matfiskanlegg, for eksempel bedøvelsesmidler, fôrbaserte legemidler og bademidler
 • De ulike ikke-medikamentelle behandlingene mot lakselus
 • Velferdsscoring av fisk i forbindelse med ikke-medikamentell behandling mot lakselus
 • Biologi og anatomi hos fisk, samt hvordan utføre uttak av organpakker og screeningprøver
 • Bruk av legemidler og hvordan man utfører lovfestede prøveuttak

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål fra alle kapitlene i kurset. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at intensjonen i Dyrehelsepersonelloven og Global G.A.P.-standarden for veterinær medhjelper er oppfylt.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Settefisk

Kurset er bygd opp av syv separate leksjoner og etter endt kurs vil…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Veterinær medhjelper – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».