Gjellekurs | Nettbasert

Gjellekurs

Kurset er ikke lovpålagt, men oppfyller intensjonen i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk i oppdrettsanlegg. Med hensyn til fiskevelferd, vil kurset være et svært nyttig verktøy for å øke kompetanse når det kommer til gjellehelse og gjelleskader.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 1 time

Sted

Nettbasert

Pris

1480 KR

Målgruppe

Kurset passer for:

  • Røktere og fiskehelsepersonell som jobber med produksjon av matfisk i sjø
  • Personer som jobber i næringen og er i kontakt med fisk og vurderer fiskehelsen i anlegget

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og gjelleskader. Gjennom grunnleggende ferdigheter innen gjellescore, er det mulig å følge skade-/sykdomsutviklingen over tid, slik at det kan iverksettes tiltak på riktig tidspunkt for å bedre fiskens gjellehelse. Kurset består av fire leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Gjellenes funksjon og betydning for god respirasjon
  • Gjelleskader
  • Gjellescore og behandling mot gjellesykdommer
  • Tiltak for å bedre gjellehelsen

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at kurset i gjellehelse er gjennomført.

Flere kurs

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Lusetellingskurs

Målet med kurset er å lære og gjenkjenne og registrere lakselus i tråd…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Veterinær medhjelper – Matfisk

Kurset er bygd opp av åtte separate leksjoner. Etter å ha fullført kurset…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Gjellekurs kurset trykk på «Finn ut mer».