Gjellekurs | Nettbasert

Gjellekurs

Kurset er ikke lovpålagt, men oppfyller intensjonen i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk i oppdrettsanlegg. Med hensyn til fiskevelferd, vil kurset være et svært nyttig verktøy for å øke kompetanse når det kommer til gjellehelse og gjelleskader.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 1 time

Sted

Nettbasert

Pris

1560 KR

Målgruppe

Kurset passer for:

  • Røktere og fiskehelsepersonell som jobber med produksjon av matfisk i sjø
  • Personer som jobber i næringen og er i kontakt med fisk og vurderer fiskehelsen i anlegget

Kursbeskrivelse

Målet med kurset er at deltakeren skal lære hvordan man avdekker gjellesykdom og gjelleskader. Gjennom grunnleggende ferdigheter innen gjellescore, er det mulig å følge skade-/sykdomsutviklingen over tid, slik at det kan iverksettes tiltak på riktig tidspunkt for å bedre fiskens gjellehelse. Kurset består av fire leksjoner med hovedvekt på følgende temaer:

  • Gjellenes funksjon og betydning for god respirasjon
  • Gjelleskader
  • Gjellescore og behandling mot gjellesykdommer
  • Tiltak for å bedre gjellehelsen

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at kurset i gjellehelse er gjennomført.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Klassifisering av taps – og dødsårsaker

I 2022 ble det lansert et forslag til en ny norsk standard for…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – IMM-fartøy

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Settefisk

Mens introduksjonskurset er basert på at deltakeren styrer fremdriften selv, er settefiskkurset styrt…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Gjellekurs kurset trykk på «Finn ut mer».