Gjellekurs | Nettbasert

Gjellekurs

God presisjon i scoring av gjeller gir deg som oppdretter bedre kontroll på fiskens gjellehelse og velferd.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 1 time

Sted

Nettbasert

Pris

1350 KR

Beskrivelse

Scoring av gjeller i felt er svært viktig for tidlig å kunne avdekke gjellesykdom og gjelleskader. Ved en godt kalibrert og nøyaktig gjellescoring, kan man på et tidlig stadiet i laksens livssyklus avdekke gjelleskader. Dermed er det mulig å følge skade-/sykdomsutviklingen over tid, slik at det kan iverksettes tiltak på riktig tidspunkt for å bedre fiskens gjellehelse.

God gjellehelse gir gode forutsetninger for produksjon av en robust og frisk fisk, og bidrar til god fiskevelferd.

I Akvademiet har vi erfart at det både er tidkrevende og kostbart å ta ansatte ut av normal drift for å gi kvalifisert opplæring i klasserom. Dette har vi gjort noe med, ved at vi som eneste leverandøren på det norske markedet, har utviklet et e-læringskurs i gjellescoring. E-kurset er både tids -og kostnadsbesparende, og gir oppdrettere og deres ansatte mulighet til å ta kurset når det passer best i forhold til den daglige driften.

Kursinnhold

I løpet av kurset vil deltakeren fullføre fire leksjoner: 1. Gjellenes funksjon og viktighet 2. Gjelleskader 3. Gjellescore og behandling samt 4. Tiltak for å bedre gjellehelsen.

Det er lagt opp til at deltakeren deltar aktivt i kurset og det blir stilt kontrollspørsmål etter hver leksjon som må besvares. Kurset inneholder også flere bilder, filmer og illustrasjoner av ulike gjelleskader og gjellesykdommer. Kurset avsluttes med en obligatorisk test som kan tas flere ganger, hvor 70% av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

Varighet av kurset er beregnet til ca. 1 time.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakeren kunne score gjeller på en nøyaktig og riktig måte samt skille de ulike gradene av gjelleskade fra hverandre. Kurset gir deltakeren grunnleggende innføring i ulike årsaker til at skader på gjeller oppstår, samt hvilke behandlinger som er tilgjengelig og hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre fiskens gjellehelse og velferd.

Målgruppe

Kurset er spesielt godt egnet for røktere og fiskehelsepersonell som jobber med produksjon av matfisk i sjø, men også for andre i næringen som er i befatning med fisk og vurderer fiskehelsen i et anlegg.

Flere kurs

Språk:Norsk
Nettbasert

Rømmingssikringskurs

Vi i Akvademiet har som mål å bidra til en mer bærekraftig næring…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Dette fiskevelferdskurset er skreddersydd for matfiskproduksjon, og skal hjelpe alle som arbeider med…

Språk:Norsk
Nettbasert

Introduksjon til fiskevelferd – Matfisk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Gjellekurs kurset trykk på «Finn ut mer».