Fiskevelferdskurs | Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Kurset dekker kravene i Dyrevelferdsloven §6 og Forskrift om transport av akvakulturdyr, kapittel 4, § 12 med relevans for servicebåtpersonell og gir deltakeren kunnskap om ikke-medikamentell behandling (IMM) av fisk. Kurset kan gjentas ved behov og bør gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

w

Språk

Norsk

Tidsbruk

Ca. 3 timer

Sted

Nettbasert

Pris

4410 KR

Målgruppe

Kurset er tilpasset temaer som er nødvendig for å ivareta fiskens velferd under relevante serviceoperasjoner tilknyttet akvakulturanlegg, med spesielt fokus på IMM og håndtering av fisk og passer for:

  • Personell som jobber på servicebåter og har oppdrag på anlegg med levende fisk
  • Personell som tar aktiv del i IMM-behandlingen

Kursbeskrivelse

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar vare på fisken og hvilke miljøforhold vi tilbyr oppdrettsfisken. Med dette som utgangspunkt vil kurset hovedsakelig vektlegge følgende temaer:

  • Regelverk
  • Fiskevelferd, smerte og stress
  • Fiskens biologi og fysiologi
  • Fiskesykdommer, årsaker, spredning og forebygging
  • Smittehygiene og biosikkerhet
  • Håndtering og miljø
  • Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder (IMM)

Sluttprøve og kursbevis

Kurset avsluttes med at deltakeren får repetert sin kunnskap gjennom å svare på spørsmål relatert temaer gjennomgått i de forskjellige leksjonene. Etter at spørsmålene er besvart, vil kursdeltakeren få kursbevis som viser at krav i Dyrevelferdsloven §6 og i Forskrift om transport av akvakulturdyr, kapittel 4, § 12 med relevans for servicebåtpersonell tilknyttet akvakulturnæringen er oppfylt, samt dokumentere generell opplæring i IMM.

Flere kurs

Språk:Engelsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Slakteri – Engelsk

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul IMM

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Språk:Norsk
Nettbasert

Fiskevelferdskurs – Brønnbåtpersonell. Tilleggsmodul slakting

Fiskevelferd handler i stor grad om hvordan den enkelte arbeider i oppdrettsnæringen tar…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Servicebåtpersonell. Tilleggsmodul IMM kurset trykk på «Finn ut mer».