Fiskevelferdskurs | Finnsnes - Kunnskapsparken

Fiskevelferdskurs – Matfisk

Kurset dekker kravene i Akvakulturdriftsforskriftens § 6 for personell som jobber med matfisk. Kurset kan gjentas ved behov og skal gjennomføres minst hvert 5 år for å opprettholde kravene i henhold til gjeldende regelverk.

Startdato

8 feb 2023

Tidsbruk

2.00 Dager

Sted

Finnsnes - Kunnskapsparken

Pris

6500 KR

Målgruppe

Fiskevelferdskurset er et omfattende kurs som gir dyptgående kunnskap om viktige temaer innen fiskevelferd. Kurset passer for:

 • Personell som ønsker mer inngående, men også generell kunnskap i fiskevelferd for settefisk/matfiskproduksjon
 • Personell som håndterer fisken i et matfiskanlegg
 • Personell som planlegger produksjonen og koordinerer prosjekter
 • Ansatte som koordinerer kvalitetsarbeid i selskapene
 • De som er prosedyreansvarlige
 • Ansatte som styrer i administrative stillinger samt teknisk personell
 • Personer i relevant offentlig forvaltning
 • Studenter med tema fiskehelse

Kursbeskrivelse

Kurset er delt inn i én generell del og én spesiell del som omhandler matfisk. Deltagerne vil bli tatt gjennom alle de aktuelle fasene av produksjonen, alltid med et søkelys på fiskevelferd og bærekraft. Innholdet er praktisk rettet med bilder og videoer, og kunnskapsutbyttet økes med spørsmål, diskusjoner og quiz.

Kursprogram

Dag 1 - Generell del

 • Generelt om oppdrett
 • Dyrevelferd
 • Laksens biologi
 • Velferdsindikatorer
 • Smerte og stress
 • Lover og regler

Dag 2 - Spesiell del

 • Sykdomslære
 • Håndtering av laks
 • Rensefisk

Flere kurs

Klasserom

Fiskevelferdskurs – Settefisk

Kurset er delt inn i én generell del og én spesiell del som…

Bestill kurs eller kontakt oss for mer informasjon

For mer informasjon om Fiskevelferdskurs – Matfisk kurset trykk på «Finn ut mer».